Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nozaru doktorantūras padomes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.07.2017

Bioloģijā
I. Muižnieks – padomes priekšsēdētājs;
Ģ. Ieviņš - padomes priekšsēdētāja vietnieks;
L.Ozoliņa-Moll
G. Brūmelis
V. Spuņģis
K.Tārs
(apstiprināta ar LU 24.11.2014. rīkojumu Nr.5/630, grozījumi 21.10.2016. rīkojums Nr.5/490)

Datorzinātnē

G. Bārzdiņš – padomes priekšsēdētājs;
A. Ambainis– padomes priekšsēdētāja vietnieks;
G. Arnicāns
J. Bārzdiņš
J. Bičevskis
J. Borzovs
K. Čerāns
A. Kalniņš
L. Seļāvo
I. Skadiņa
J. Vīksna
M. Vītiņš
(apstiprināta ar LU 26.01.2016. rīkojumu Nr.5/45

Demogrāfijā – 
J.Krūmiņš– padomes priekšsēdētājs; 
A.Bērziņš – padomes priekšsēdētāja vietnieks;
P.Zvidriņš
Z.Krišjāne
M.Hazans
S.Mikuļoniene
E.Apsīte-Beriņa
L.Āboliņa
(apstiprināta ar LU 26.06.2017. rīkojumu Nr.5/121)

Ekonomikā
M.Purgailis – padomes priekšsēdētājs;
I.Romānova – padomes priekšsēdētāja vietniece;
A.Batraga
S.Bāliņa
I. Brūna
S.Jēkabsone
B.Šavriņa
R. Škapars
(apstiprināta ar LU 07.07.2015. rīkojumu Nr.5/389)

Filozofijā -
M. Kūle – padomes priekšsēdētāja;
I. Šuvajevs – padomes priekšsēdētājas vietnieks;
R.Bičevskis
A.Stranga
Ē.Jēkabsons
(apstiprināta ar LU 18.06.2015. rīkojumu Nr.5/756)

Fizikā, astronomijā un mehānikā
M. Auziņš – padomes priekšsēdētājs; 
R.Ferbers – padomes priekšsēdētāja vietnieks; 
J. Andersons
A. Cēbers
A. Jakovičs
V. Kaščejevs
G. Krūmiņa
U. Rogulis
L. Skuja
J. Spīgulis
A. Šarakovskis
L. Začs
(apstiprināta ar LU 21.04.2016. rīkojumu Nr.186)

Ģeogrāfijā
Z. Krišjāne – padomes priekšsēdētāja; 
A. Briede
L.Kalniņa
O. Nikodemus
I. Strautnieks
P. Šķiņķis
V. Zelčs
(apstiprināta ar LU 02.05.2012.rīkojumu Nr.5/269)

Ģeoloģijā
E. Lukševičs – padomes priekšsēdētājs; 
M.Krievāns
V. Segliņš
I. Strautnieks
Ģ.Stinkulis 
V. Zelčs
(apstiprināta ar LU 02.05.2012. rīkojumu Nr.5/268, grozījumi 30.05.2016. rīkojums Nr.5/251)

Izglītības vadībā
A. Kangro – padomes priekšsēdētājs; 
D. Blūma
A. Geske
A. Grīnfelds
I. Ivanova
A. Rauhvargers
(apstiprināta ar LU 17.02.2016. rīkojumu Nr.5/92; grozījumi 08.03.2017. rīkojums Nr.5/51)

Juridiskajā zinātnē -
K.Strada-Rozenberga – padomes priekšsēdētāja;
A.Rodiņa - padomes priekšsēdētāja vietniece;
A.Kārkliņa
A.Kučs
S.Osipova
J.Rozenfelds
(apstiprināta ar LU 17.02.2016. rīkojumu Nr.5/92; grozījumi 21.03.2017. rīkojums Nr.5/55)

Komunikācijas zinātnē -
V.Zelče – padomes priekšsēdētāja;
V.Zanders – padomes priekšsēdētājas vietnieks;
J.Šķilters
B.Holma
O.Skudra
(apstiprināta ar LU 09.03.2016. rīkojumu Nr.5/116)

Ķīmijā
A.Vīksna – padomes priekšsēdētājs;
A.Actiņš
A. Prikšāne
J. Švirksts
A. Zicmanis
(apstiprināta ar LU 03.12.2014. rīkojumu Nr.5/655)

Literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas zinātnē
J. Kursīte-Pakule – padomes priekšsēdētāja;
S. Ankrava
A. Cimdiņa
M. Grudule
I. Kalniņa
B. Kalnačs
J. Kastiņš
V. Muktupāvels
S. Radzobe
L. Sproģe
L.Ulberte
(apstiprināta ar LU 14.11.2014. rīkojumu Nr.5/608)

Matemātikā
S. Asmuss – padomes priekšsēdētāja; 
A.Reinfelds – padomes priekšsēdētājas vietnieks; 
I.Bula
J.Buls
A. Cibulis
U.Strautiņš
J.Valeinis
(apstiprināta ar LU 12.02.2016. rīkojumu Nr.5/90)

Medicīnā un farmācijā  –
I. Taivans – padomes priekšsēdētājs;
V. Z. Kluša
I. Rumba - Rozenfelde
R. Muceniece
M.Leja
J.Eglītis
G.Strazda
(apstiprināta ar LU 15.10.2015. rīkojumu Nr.5/587)

Pedagoģijā
Z.Rubene  – padomes priekšsēdētāja;
L.Daniela – padomes priekšsēdētājas vietniece;
R.Andersone
E.Černova
A.Krūze
I. Maslo
D.Nīmante
L.Rutka
S.Tūbele
I. Žogla 
I.Ķestere
G.M.J.Fernandez 
(apstiprināta ar LU 02.10.2014. rīkojumu Nr.5/464, grozījumi 15.09.2016. rīkojums Nr.5/351)

Politikas zinātnē
J. Rozenvalds – padomes priekšsēdētājs;
D.Auers
D. Bāra
J. Ikstens
Ž. Ozoliņa
I.Reinholde
(apstiprināta ar LU 20.01.2012. rīkojumu Nr.5/41 un 28.12.2012. rīkojumu Nr.5/802)

Psiholoģijā
M. Raščevska – padomes priekšsēdētāja;
I. Austers
I. Bite
Ģ. Dimdiņš
A.Koļesovs
B.Martinsone
S. B. Sebre
A.Miltuze
(apstiprināta ar LU 20.06.2012. rīkojumu Nr.5/352, grozījumi: 06.06.2014. rīkojums Nr.5/304; 04.10.2016. rīkojums Nr.5/407; 31.03.2017. rīkojums Nr. 5/62)

Socioloģijā
T. Tisenkopfs – padomes priekšsēdētājs;
B. Bela-Krūmiņa
A. Tabuns
B. Zepa
A. Zobena
(apstiprināta ar LU 23.05.2012. rīkojumu Nr.5/313)

Teoloģijā un reliģiju zinātnē -
V. Tēraudkalns – padomes priekšsēdētājs;
N.Titāns - padomes priekšsēdētāja vietnieks;
J.Cālītis
L.Geikina
I. Jansone
R.Kokins
(apstiprināta ar LU 23.01.2017. rīkojumu Nr.5/19)

Vadībzinātnē
I. Vorončuka – padomes priekšsēdētāja;
B.Šavriņa – padomes priekšsēdētājas vietniece;
U. Rozevskis
S.Bāliņa
A.Deniņš
G.Bērziņš
(apstiprināta ar LU 02.10.2015. rīkojumu Nr.5/553)

Valodniecībā
P.Vanags – padomes priekšsēdētājs;
M. Brēde
I. Druviete
I. Koškins
I. Karapetjana
I. Rūmniece
J. Valdmanis
(apstiprināta ar LU 14.11.2014. rīkojumu Nr.5/609)

Vēsturē
G.Straube – padomes priekšsēdētājs;
Ē. Jēkabsons – padomes priekšsēdētāja vietnieks;
A. Stranga
M.Kūle
R.Bičevskis
A.Levāns 
(apstiprināta ar LU 18.06.2015. rīkojumu Nr.5/217, grozījumi 04.10.2016. rīkojums Nr.5/408)

Vides zinātnē
M. Kļaviņš – padomes priekšsēdētājs;
V. Melecis
O. Nikodemus
G. Spriņģe
(apstiprināta ar LU 20.06.2012. rīkojumu Nr.5/353)