Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nozaru doktorantūras padomes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.04.2017

Bioloģijā
I. Muižnieks – priekšsēdētājs
L.Ozoliņa-Moll
G. Brūmelis
Ģ. Ieviņš
V. Spuņģis
K.Tārs
(apstiprināta ar LU rektora 24.11.2014. rīkojumu Nr.5/630, grozījumi 21.10.2016. rīkojums Nr.5/490)

Datorzinātnē

G. Bārzdiņš – padomes priekšsēdētājs;
A. Ambainis– padomes priekšsēdētāja vietnieks;
G. Arnicāns
J. Bārzdiņš
J. Bičevskis
J. Borzovs
K. Čerāns
A. Kalniņš
L. Seļāvo
I. Skadiņa
J. Vīksna
M. Vītiņš
(apstiprināta ar LU prorektora 26.01.2016. rīkojumu Nr.5/45)

Demogrāfijā
P. Zvidriņš – priekšsēdētājs
J. Krūmiņš
A. Bērziņš
(apstiprināta ar LU prorektora 24.05.2012. rīkojumu Nr.5/314)

Ekonomikā
M.Purgailis – priekšsēdētājs
I.Romānova – priekšsēdētāja vietniece
A.Batraga
S.Bāliņa
I. Brūna
S.Jēkabsone
B.Šavriņa
R. Škapars
(apstiprināta ar LU prorektora 07.07.2015. rīkojumu Nr.5/389)

Filozofijā -
M. Kūle – priekšsēdētāja
I. Šuvajevs – priekšsēdētājas vietnieks
R.Bičevskis
A.Stranga
Ē.Jēkabsons
(apstiprināta ar LU prorektora.18.06.2015. rīkojumu Nr.5/756)

Fizikā, astronomijā un mehānikā
M. Auziņš – priekšsēdētājs
R.Ferbers – priekšsēdētāja vietnieks 
J. Andersons
A. Cēbers
A. Jakovičs
V. Kaščejevs
G. Krūmiņa
U. Rogulis
L. Skuja
J. Spīgulis
A. Šarakovskis
L. Začs
(apstiprināta ar LU prorektora 21.04.2016. rīkojumu Nr.186)

Ģeogrāfijā
Z. Krišjāne – priekšsēdētāja
A. Briede
L.Kalniņa
O. Nikodemus
I. Strautnieks
P. Šķiņķis
V. Zelčs
(apstiprināta ar LU prorektora 02.05.2012.rīkojumu Nr.5/269)

Ģeoloģijā
E. Lukševičs – priekšsēdētājs
M.Krievāns
V. Segliņš
I. Strautnieks
Ģ.Stinkulis 
V. Zelčs
(apstiprināta ar LU prorektora 02.05.2012. rīkojumu Nr.5/268, grozījumi 30.05.2016. rīkojums Nr.5/251)

Izglītības vadībā
A. Kangro – priekšsēdētājs
D. Blūma
A. Geske
A. Grīnfelds
I. Ivanova
A. Rauhvargers
(apstiprināta ar LU prorektora 17.02.2016. rīkojumu Nr.5/92; grozījumi 08.03.2017. rīkojums Nr.5/51)

Juridiskajā zinātnē -
K.Strada-Rozenberga – priekšsēdētāja
A.Rodiņa - priekšsēdētāja vietniece
A.Kārkliņa
A.Kučs
S.Osipova
J.Rozenfelds
(apstiprināta ar LU prorektora 17.02.2016. rīkojumu Nr.5/92; grozījumi 21.03.2017. rīkojums Nr.5/55)

Komunikācijas zinātnē -
V.Zelče – priekšsēdētāja
V.Zanders – priekšsēdētājas vietnieks
J.Šķilters
B.Holma
O.Skudra
(apstiprināta ar LU prorektora 09.03.2016. rīkojumu Nr.5/116)

Ķīmijā
A.Vīksna – priekšsēdētājs
A.Actiņš
A. Prikšāne
J. Švirksts
A. Zicmanis
(apstiprināta ar LU prorektora 03.12.2014. rīkojumu Nr.5/655)

Literatūrzinātnē, folkloristikā un mākslas zinātnē
J. Kursīte-Pakule – priekšsēdētāja
S. Ankrava
A. Cimdiņa
M. Grudule
I. Kalniņa
B. Kalnačs
J. Kastiņš
V. Muktupāvels
S. Radzobe
L. Sproģe
L.Ulberte
(apstiprināta ar LU prorektora 14.11.2014. rīkojumu Nr.5/608)

Matemātikā
S. Asmuss – priekšsēdētāja
A.Reinfelds – priekšsēdētājas vietnieks
I.Bula
J.Buls
A. Cibulis
U.Strautiņš
J.Valeinis
(apstiprināta ar LU prorektora 12.02.2016. rīkojumu Nr.5/90)

Medicīnā un farmācijā  –
I. Taivans – priekšsēdētājs
V. Z. Kluša
I. Rumba - Rozenfelde
R. Muceniece
M.Leja
J.Eglītis
G.Strazda
(apstiprināta ar LU prorektora 15.10.2015. rīkojumu Nr.5/587)

Pedagoģijā
Z.Rubene  – priekšsēdētāja
L.Daniela – priekšsēdētājas vietniece
R.Andersone
E.Černova
A.Krūze
I. Maslo
D.Nīmante
L.Rutka
S.Tūbele
I. Žogla 
I.Ķestere
G.M.J.Fernandez 
(apstiprināta ar LU prorektora 02.10.2014. rīkojumu Nr.5/464, grozījumi 15.09.2016. rīkojums Nr.5/351)

Politikas zinātnē
J. Rozenvalds – priekšsēdētājs
D.Auers
D. Bāra
J. Ikstens
Ž. Ozoliņa
I.Reinholde
(apstiprināta ar LU prorektora 20.01.2012. rīkojumu Nr.5/41 un 28.12.2012. rīkojumu Nr.5/802)

Psiholoģijā
M. Raščevska – priekšsēdētāja
I. Austers
I. Bite
Ģ. Dimdiņš
A.Koļesovs
B.Martinsone
S. B. Sebre
A.Miltuze
(apstiprināta ar LU prorektora 20.06.2012. rīkojumu Nr.5/352, grozījumi: 06.06.2014. rīkojums Nr.5/304; 04.10.2016. rīkojums Nr.5/407; 31.03.2017. rīkojums Nr. 5/62)

Socioloģijā
T. Tisenkopfs – priekšsēdētājs
B. Bela-Krūmiņa
A. Tabuns
B. Zepa
A. Zobena
(apstiprināta ar LU prorektora 23.05.2012. rīkojumu Nr.5/313)

Teoloģijā un reliģiju zinātnē -
V. Tēraudkalns – priekšsēdētājs
N.Titāns - padomes priekšsēdētāja vietnieks
J.Cālītis
L.Geikina
I. Jansone
R.Kokins
(apstiprināta ar LU prorektora 23.01.2017. rīkojumu Nr.5/19)

Vadībzinātnē
I. Vorončuka – priekšsēdētāja
B.Šavriņa – padomes priekšsēdētājas vietniece
U. Rozevskis
S.Bāliņa
A.Deniņš
G.Bērziņš
(apstiprināta ar LU prorektora 02.10.2015. rīkojumu Nr.5/553)

Valodniecībā
P.Vanags – priekšsēdētājs
M. Brēde
I. Druviete
I. Koškins
I. Karapetjana
I. Rūmniece
J. Valdmanis
(apstiprināta ar LU prorektora 14.11.2014. rīkojumu Nr.5/609)

Vēsturē
G.Straube – priekšsēdētājs
Ē. Jēkabsons – priekšsēdētāja vietnieks
A. Stranga
M.Kūle
R.Bičevskis
A.Levāns 
(apstiprināta ar LU prorektora 18.06.2015. rīkojumu Nr.5/217, grozījumi 04.10.2016. rīkojums Nr.5/408)

Vides zinātnē
M. Kļaviņš – priekšsēdētājs
V. Melecis
O. Nikodemus
G. Spriņģe
(apstiprināta ar LU prorektora 20.06.2012. rīkojumu Nr.5/353)