Izdruka no LU portāla: http://www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/pmc/centralizetie-eksameni/
Centralizētie eksāmeni
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.11.2015

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Neparedzētu apstākļu dēļ pieteikšanās centralizētajiem eksāmeniem sāksies decembra vidū

MĒS STRĀDĀJAM:
katru darbdienu 1300 – 1800
tālrunis 67034451, mob. tālrunis 20279199
e-pasts sagkursi@lu.lv