Izdruka no LU portāla: http://www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/pmc/centralizetie-eksameni/
Centralizētie eksāmeni
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.12.2015

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Par svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšana ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā:

Pieteikumus centralizētājiem eksāmeniem pieņem no 2015. gada 11. decembra.

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams:

  LU kasē Rīgā, Baznīcas ielā 5, 2. stāvā, 210. kab. (darba laiks 900—1200; 1300—1630) vai jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Latvijas Universitāte
PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
IBAN: LV51NDEA0000082414423
AB Nordea Bank Latvijas fil.
kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķis: LU Pirmsstudiju mācību centrs

Eksāmens

 Maksa par eksāmenu

EUR

matemātika, latviešu valoda, vēsture, ģeogrāfija, ekonomika, mācībval.(krievu val.)

12.00

 

svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu valoda)

 

14.00

bioloģija, fizika, ķīmija

16.00

Valsts pārbaudījumu un pieteikšanās grafiks 2015./ 2016. māc. g.

Centralizētie eksāmeni

Centralizētais eksāmens

Eksāmena kārtošanas datums

2016. gadā*

Eksāmena iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš 2016. gadā

Angļu valoda

15.,16.,17. marts

2. februāris

Vācu valoda

16. marts

2. februāris

Krievu valoda

17., 18. marts

2. februāris

Franču valoda

18. marts

2. februāris

Latviešu valoda

17. maijs

5. aprīlis

Matemātika

20. maijs

8. aprīlis

Vēsture

24. maijs

12. aprīlis

Bioloģija

26. maijs

14. aprīlis

Fizika

1. jūnijs

20. aprīlis

Ķīmija

3. jūnijs

21. aprīlis


Eksāmeni

Eksāmens

Eksāmena kārtošanas datums

2016. gadā

Eksāmena iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš 2016. gadā

Ģeogrāfija

27. maijs

15. aprīlis

Ekonomika

6. jūnijs

21. aprīlis

MĀCĪBVALODA (krievu valoda)

8. jūnijs

21. aprīlis


*
MK 28.04.2015. Nr.209 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2015./2016.māc.g.”

MĒS STRĀDĀJAM: katru darbdienu 1300 – 1800
tālrunis 67034451, mob. tālrunis 20279199
e-pasts sagkursi@lu.lv 
internetā  www.lu.lv.