Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Centralizētie eksāmeni
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.12.2016

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Par svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšana ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā:

  • reflektantiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību un vēlas aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā vispirms ir jāpiesakās Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrā svešvalodas centralizētā eksāmena kārtošanai un pēc tam ir jāiesniedz Valsts izglītības satura centrā iesniegums ar lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu
  • ja VISC atsaka svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, tad reflektants kārto svešvalodas centralizēto eksāmenu;
  • vairāk informācijas par  svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšana ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā LU mājas lapā (skatīt šeit).

Pieteikumus centralizētājiem eksāmeniem pieņem no 2016. gada 8. decembra.

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams:

  • samaksāt par eksāmenu (-iem)

Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Latvijas Universitāte
PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
IBAN: LV51NDEA0000082414423
AB Nordea Bank Latvijas fil.
kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķis: LU Pirmsstudiju mācību centrs

Eksāmens

 Maksa par eksāmenu

EUR

matemātika, latviešu valoda, vēsture, ģeogrāfija, ekonomika, mācībval.(krievu val.)

13.00

 

svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu valoda)

 

17.00

bioloģija, fizika, ķīmija

17.00 

  • ar kvīti ierasties PMC (Pirmsstudiju mācību centra) kancelejā (Rīgā, Aspazijas bulvārī  5, 242. telpā (1300-1800));
  • uzrādīt pasi vai identifikācijas karti;
  • uzrādīt dokumentu par vidējo izglītību;
  • aizpildīt pieteikuma veidlapu;
  • izlasīt centralizēto eksāmenu norises instrukciju.

 

VALSTS  PĀRBAUDĪJUMU  NORISES  LAIKI  un  PIETEIKŠANĀS GRAFIKS
 2016./ 2017. mācību gadā 

Centralizētie eksāmeni

Centralizētais eksāmens

Eksāmena norises datums

2017. gadā*

Eksāmena iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš 2017. gadā

Angļu valoda

14.,15.,16. marts

31. janvāris

Vācu valoda

15. marts

31. janvāris

Krievu valoda

16., 17. marts

31. janvāris

Franču valoda

17. marts

31. janvāris

Latviešu valoda

16. maijs

4. aprīlis

Matemātika

19. maijs

7. aprīlis

Latvijas un pasaules vēsture

23. maijs

11. aprīlis

Bioloģija

25. maijs

13. aprīlis

Ķīmija

29. maijs

13. aprīlis

Fizika

5. jūnijs

13. aprīlis

 

Eksāmeni

Eksāmens

Eksāmena norises datums 2017. gadā*

Eksāmena iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš

 2017. gadā

Ģeogrāfija

26. maijs

13. aprīlis

Ekonomika

2. jūnijs

13. aprīlis

Mācībvaloda

 (krievu valoda)

7. jūnijs

13. aprīlis  


*) 03.05.2016. MK noteikumi Nr. 269 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. mācību gadā”.

 

MĒS STRĀDĀJAM:             

katru darbdienu 1300 – 1800

tālrunis 67034741 mob. tālrunis 20279199

adrese Rīga, Aspazijas bulvāris  5, 2. stāvs, 242. telpa

(Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte)

e-pasts sagkursi@lu.lv

internetā  www.lu.lv.