Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Studentu padome un pašpārvaldes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.02.2017

Adrese: Raiņa bulvāris 19 -144, Rīga LV-2135
Tālrunis: 67034317
Fakss: 67034316
E-pasts:
lusp@lusp.lv
Mājas lapa: www.lusp.lv
Twitter: www.twitter.com/studentiem
Facebook: www.facebook.com/studentiem

Studentu padomes valde:

Ieņemamais amats

Vārds, Uzvārds

Fakult.

E – pasts, Kontakttālr.

Priekšsēdētāja

Signe Skutele

JF

E: signe.skutele@lusp.lv
T: 29729522

Priekšsēdētāja biedrs

Renards Ozoliņš

ĢZZF

E: renards.ozolins@lusp.lv  
T: 28729724

Akadēmiskā virziena vadītājs

Sandis Kārkliņš

SZF

E: sandis.karklins@lusp.lv 
T: 22190460

Projektu virziena vadītāja

Brenda Beķere

FMF

E: brenda.bekere@lusp.lv 
T: 25664632

Ārlietu virziena vadītājs

Annija Vilcāne

JF

E: annija.vilcane@lusp.lv
T: 26420784 

Iekšējās komunikācijas virziena vadītājs

Raivis Nigolass

ĶF

E:  raivis.nigolass@lusp.lv
T: 26365797

Sociālā virziena vadītāja

Jurģis Kalniņš

SZF

E: jurgis.kalnins@lusp.lv
T: 26757704

Finanšu un sadarbības virziena vadītāja

Oskars Valtenbergs

ĶF

E: oskars.valtenbergs@lusp.lv 
T: 26286594


Studentu padomes biroja darbinieki LU kontaktu datubāzē

Studentu pašpārvalžu kontakti:

Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvalde

Jelgavas iela 1, 220. telpa
E-pasts: lubfsp@gmail.com
Mājas lapa: http://biofak.lu.lv  
Tviteris: @lubfsp
Priekšsēdētāja: Stefānija Dubra
Mob.tel. 27636903
e-pasts: stefanijadubra@gmail.com 

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studentu pašpārvalde

Aspazijas bulv. 5, pagrabstāvs
Tel. 67034797
E-pasts: info@evf.lv 
Mājas lapa: http://www.evf.lv/   
Tviteris: @EVFSP
Priekšsēdētāja: Inga Jakovļeva
Mob. tel.: 26202349
e-pasts: inga.jakovleva@evf.lv  

Datorikas fakultātes studentu pašpārvalde

Raiņa bulvāris 19, 305. telpa
Tālrunis: 67034477
E-pasts: info@datoriki.lv
Mājas lapa: http://www.datoriki.lv    
Tviteris: @LUDFSP
Priekšsēdētājs: Aleksandrs Kiseļovs
Mob.tel. 20384624
e-pasts: aleksandrs.kiselovs@datoriki.lv 

Fizikas un matemātikas fakultātes studentu pašpārvalde

Zeļļu iela 8, 111.telpa
E-pasts: info@fizmati.lv
Mājas lapa: http://www.fizmati.lv/   
Tviteris: @FMFSP
Priekšsēdētājs: Daniela Reihenbaha
Mob. tel.: 20584846
e-pasts: daniela.reihenbaha@fizmati.lv 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu pašpārvalde

Jelgavas iela 1, 221. telpa
Mājas lapa: www.geografumafija.lv 
Tviteris: @GeografuMafija
Priekšsēdētājs: Estere Tamma
Mob. tel.: 25123803
e-pasts: estere.tamma@geografumafija.lv 

Humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvalde

Visvalža iela 4a, 500.telpa
Tel. 67034824
E-pasts: humanitaarie@gmail.com 
Tviteris: @humanitaarie
Priekšsēdētājs: Māra Ulme
Mob.tel. 20024123
e-pasts: mara.ulme@gmail.com 

Juridiskās fakultātes studentu pašpārvalde

Raiņa bulvāris 19, 461. telpa
Tel. 67034442
e-pasts: jfsp@lu.lv 
Mājas lapa: http://jfsp.lu.lv/ 
Tviteris: @lujfsp
Priekšsēdētājs: Jūlija Valpētere
Mob. tel. 28708410
e-pasts: valpetere.julija@gmail.com 

Ķīmijas fakultātes studentu pašpārvalde

Jelgavas iela 1, 219. telpa
E-pasts: lukfsp@gmail.com
Mājas lapa: http://www.kolba.lv/ 
Tviteris: @LU_KF
Priekšsēdētājs: Oskars Valtenbergs
Mob. tel.: 26286594
e-pasts: ​ovaltenbergs@gmail.com

Medicīnas fakultātes studentu pašpārvalde

Raiņa bulvāris 19., 423. kab
E-pasts: lumfsp@gmail.com
Tviteris: @LU_MF_SP
Priekšsēdētājs: Matīss Dravnieks
Mob. tel.: 26545946
e-pasts: dravnieks.matiss@gmail.com 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes studentu pašpārvalde

Jūrmalas gatve 74/76, B5 telpa
Tel. 67034044
E-pasts: pedpsihmaksp@gmail.com  
Mājas lapa: http://www.pedpsihi.lv/  
Tviteris: @PedPsihMak
Mob. tel.: 28362377
e-pasts: mihailova950@gmail.com 

Sociālo zinātņu fakultātes studentu pašpārvalde

Lomonosova iela 1A, 327. kab.
E-pasts: info@szfsp.lv 
Mājas lapa: http://www.szf.lu.lv/dzive-lu-szf/pasvarvalde/  
Tviteris: @szf_sp
Priekšsēdētāja: Justīne Širina
Mob. tel.: 26154277
e-pasts: sirinajustine@gmail.com  

Teoloģijas fakultātes studentu pašpārvalde

Raiņa bulv. 19
e-pasts: lutfsp@gmail.com
Priekšsēdētājs: Endija Latvena
Mob. tel.: 26448889
e-pasts: tfspendija@gmail.com 

Vēstures un filozofijas fakultātes studentu pašpārvalde

Aspazijas bulvāris 5, 236.telpa
Tviteris: @VFF_SP
Priekšsēdētājs: Marija Šumilo
Mob. tel. 28770767
e-pasts: marija.a.sumilo@gmail.com