Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Studentu padome un pašpārvaldes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.02.2016

Adrese: Raiņa bulvāris 19 -144, Rīga LV-2135
Tālrunis: 67034317
Fakss: 67034316
E-pasts:
lusp@lusp.lv
Mājas lapa: www.lusp.lv
Twitter: www.twitter.com/studentiem
Facebook: www.facebook.com/studentiem

Studentu padomes valde:

Ieņemamais amats

Vārds, Uzvārds

Fakult.

E – pasts, Kontakttālr.

Priekšsēdētāja

Santa Zarāne

EVF

E: santa.zarane@lusp.lv    
T: 29780399

Priekšsēdētāja biedrs

Signe Skutele

JF

E: signe.skutele@lusp.lv   
T: 29729522

Akadēmiskā virziena vadītājs

Agija Lāce

BF

E: agija.lace@lusp.lv 
T: +371 28625984

Projektu virziena vadītāja

Anete Čīma 

DF

E: anete.cima@gmail.com 
T: 28357916

Ārlietu virziena vadītājs

Artūrs Lībietis-Lībaitis

SZF

E: arturs.libietis@lusp.lv 
T: 26877439

Iekšējās komunikācijas virziena vadītājs

Toms Akmens

FMF

E: toms.akmens@lusp.lv 
T: +371 22833843

Sociālā virziena vadītāja

Zane Medne

 ĶF

E: zane.medne@lusp.lv 
T: 29186995

Finanšu un sadarbības virziena vadītāja

Oskars Valtenbergs

ĶF

E: oskars.valtenbergs@lusp.lv 
T: 26286594


Studentu padomes biroja darbinieki LU kontaktu datubāzē

Studentu pašpārvalžu kontakti:

Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvalde
Kronvalda bulv. 4, 129. telpa
E-pasts: lubfsp@gmail.com
Mājas lapa: http://biofak.lu.lv 
Tviteris: @lubfsp
Priekšsēdētāja: Evelīna Puzo
Mob.tel. 27743150
e-pasts: puzo.evelina@gmail.com

Datorikas fakultātes studentu pašpārvalde
Raiņa bulvāris 19, 305. telpa
Tālrunis: 67034477
E-pasts: info@datoriki.lv
Mājas lapa: http://www.datoriki.lv  
Tviteris: @LUDFSP
Priekšsēdētājs: Emil Syundyukov
Mob.tel. 20201964
e-pasts: e.syundyukov@gmail.com

Ekonomikas un vadības fakultātes studentu pašpārvalde
Aspazijas bulv. 5, pagrabstāvs
Tel. 67034797
E-pasts: info@evf.lv
Mājas lapa: http://www.evf.lv/  
Tviteris: @EVFSP
Priekšsēdētājs: Emīls Volgasts
Mob. tel.: 29727027
e-pasts: emils.volgasts@evf.lv

Fizikas un matemātikas fakultātes studentu pašpārvalde
Zeļļu iela 8, 111.telpa
E-pasts: info@fizmati.lv
Mājas lapa: http://www.fizmati.lv/ 
Tviteris: @FMFSP
Priekšsēdētājs: Rota Brūna
Mob. tel.: 22036914
e-pasts: rota.bruna@fizmati.lv

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu pašpārvalde
Alberta iela 10, 502. telpa
Mājas lapa: www.geografumafija.lv
Tviteris: @GeografuMafija
Priekšsēdētājs: Reinis Liepa
Mob. tel.: 22003839
e-pasts: reinis.liepa@gmail.com 

Humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvalde
Visvalža iela 4a, 500.telpa
Tel. 67034824
E-pasts: humanitaarie@gmail.com 
Tviteris: @humanitaarie
Priekšsēdētājs: Jānis Mellēns
Mob.tel. 26362651
e-pasts: jmellens@gmail.com

Juridiskās fakultātes studentu pašpārvalde
Raiņa bulvāris 19, 461. telpa
Tel. 67034442
e-pasts: jfsp@lu.lv 
Mājas lapa: http://jfsp.lu.lv/
Tviteris: @lujfsp
Priekšsēdētājs: Elīna Luīze Vītola
Mob. tel. 28613047
e-pasts: elina.l.vitola@gmail.com

Ķīmijas fakultātes studentu pašpārvalde
Kr.Valdemāra iela 48, 57. telpa
E-pasts: lukfsp@gmail.com
Mājas lapa: http://www.kolba.lv/ 
Tviteris: @LU_KF
Priekšsēdētājs: Raivis Nigolass
Mob. tel.: 26365797
e-pasts: ​nigolassr@gmail.com

Medicīnas fakultātes studentu pašpārvalde
Raiņa bulvāris 19., 423. kab
E-pasts: lumfsp@gmail.com
Tviteris: @LU_MF_SP
Priekšsēdētājs: Madara Lietuviete
Mob. tel.: 20330956
e-pasts: mlietuviete@gmail.com

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes studentu pašpārvalde
Jūrmalas gatve 74/76, B5 telpa
Tel. 67034044
E-pasts: pedpsihmaksp@gmail.com  
Mājas lapa: http://www.pedpsihi.lv/ 
Tviteris: @PedPsihMak
Priekšsēdētāja: Maija Skripste
Mob. tel.: 29422009
e-pasts: maija.skripste@gmail.com

Sociālo zinātņu fakultātes studentu pašpārvalde
Lomonosova iela 1A, 327. kab.
E-pasts: info@szfsp.lv 
Mājas lapa: http://www.szf.lu.lv/dzive-lu-szf/pasvarvalde/ 
Tviteris: @szf_sp
Priekšsēdētāja: Jana Kohno
Mob. tel.: 28358764
e-pasts: janakohno@gmail.com 

Teoloģijas fakultātes studentu pašpārvalde
Raiņa bulv. 19
e-pasts: lutfsp@gmail.com
Priekšsēdētājs: Estere Pumpura
Mob. tel.: 26320513
e-pasts: tfspestere@gmail.com 

Vēstures un filozofijas fakultātes studentu pašpārvalde
Aspazijas bulvāris 5, 236.telpa
Tviteris: @VFF_SP
Priekšsēdētājs: Artūrs Haferbergs
Mob. tel. 26125719
e-pasts: haferbergs@gmail.com