Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Inovāciju centrs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.06.2015

LU Inovāciju Centra vispārējais mērķis ir veicināt Latvijas Universitātes kā inovāciju partnera iesaisti zināšanu ekonomikas attīstībā Latvijā, nodrošinot sadarbības iespējas starp LU pētniekiem un uzņēmumiem, gan zināšanu, tehnoloģiju un pētniecības kompetenču pielietošanai, gan atsevišķu pētniecisko rezultātu komercializācijai.

Inovāciju centra darbība tiek iedalīta 4 stratēģiskos posmos:

  1. inovāciju veicinošas vides sagatavošana un uzturēšana;
  2. Mārketings;
  3. Inovatīvu ideju rosināšana un identificēšana;
  4. Ideju komercializācija.

Inovācija -  jēdziens, kuru pēdējos gados redzam un dzirdam vai ikdienas.

Mērķis sekmēt inovatīvu uzņēmējdarbību, inovatīvu  produktu izstrādi un zinātnisko izstrādņu komercializācija, ir virknei organizāciju. Dažas no tām sniedz konsultatīvu atbalstu biznesa idejas izstrādes procesā, uzņēmuma straujai attīstībai, dažas nodrošina biroja telpas, administratīvos pakalpojumus, bet citām ir pieejami finanšu resursi, lai sniegtu finansiālu atbalstu produkta prototipa izstrādei vai uzņēmuma straujai attīstībai.

Vispārīga ieskata gūšanai iesakām aplūkot tabulu  un vizualizāciju .