Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Didzis Elferts
 • Fakultātes katedras vadītāja p.i.

  Bioloģijas fakultāte

  Botānikas un ekoloģijas katedra

  Adrese:

  Kronvalda bulvāris 4

  Telpa:

  322. telpa

  Tālrunis:

  67033881

  E-pasts:

 • Citi amati

  Docents

  Bioloģijas fakultāte

  Botānikas un ekoloģijas katedra

Konsultācijas

Katru nedēļu otrdienās no 12:30 līdz 14:00, Kronvalda bulvāris 4, 322. telpa

 Dr.biol., docents Didzis Elferts

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads:  1980.

Izglītība:

1998.-2008.   Bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studijas LU Bioloģijas fakultātē

1988.-1998.   Olaines 1. vidusskola

Papildus izglītība (kursi):

 1. Skaitļošana datu analīzei (Computing for Data Analysis) (on-line kurss coursera.org, 24.09.-21.10.2012.)
 2. Statistika I (Statistics One) (on-line kurss coursera.org, 03.09.-14.10.2012.)
 3. Bayesian populāciju procesu analīze izmantojot WinBUGS programmu (Bayesian population analysis using WinBUGS)
 4. Modeļu izvēle (Model selection)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2011.   Latvijas Universitātes vadošais pētnieks

2010.   Latvijas Universitātes docents

2009.   Latvijas Universitātes lektors

2008.   Latvijas Universitātes pētnieks

2008.   Dr.biol.

2003.   Maģistra grāds bioloģijā

Nodarbošanās:

Kopš 2014.   LU Bioloģijas fakultāte - Botānikas un ekoloģijas katedras vadītāja p.i.

Kopš 2011.   LU Bioloģijas fakultāte - vadošais pētnieks

Kopš 2010.   LU Bioloģijas fakultāte - docents

2008.-2010.   LU Bioloģijas fakultāte - pētnieks

2007.-2010.   LU Bioloģijas fakultāte - lektors

2006.-2007.   LU Bioloģijas fakultāte – projekta vadītājs

2005.-2005.   SIA InfoSab – projektu vadītājs

2002.-2005.   Latvijas vides aģentūra – ekologs, Informācijas novērtējuma daļas vadītāja vietnieks


Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

Apsīte, E., Elferts, D., Zubaničs, A., Latkovska, I., (in press). Long-term changes in hydrological regime of the lakes in Latvia. Hydrology Research.

Dirnena, I., Dimanta, I., Gruduls, A., Kleperis, J., Elferts, D., Nikolajeva, V., (accepted). Influence of the initial acidification step on the biogas production and composition. Biotechnology and Applied Biochemestry.

Apstīte, E., Rudlapa, I., Latkovska, I., Elferts, D., 2013. Changes in Latvian river discharges regime at the turn of the century. Hydrology Research, 44: 554-569.

Matisons, R., Elferts, D., Brūmelis, G. Possible signs of growth decline of pedunculate oak in Latvia during 1980-2009 in tree-ring width and vessel size. Baltic Forestry, 19: 137-142.

Matisons, R., Elferts, D., Brūmelis, G., 2013. Pointer years in tree-ring width and earlywood-vessel area time series of Quercus robur – Relation with climate factors near its northern distribution limit. Dendrochronologia, 31: 129-139.

Elferts, D., Jansons, Ā., 2012. Response of Scots pine radial growth to past and future climate change in Latvia. In: Kļaviņš, M., Briede, A. (eds.) Climate change in Latvia and adaptation to it. University of Latvia, Rīga. 134-145.

Latkovska, I. Apsīte, E., Elferts, D., Kurpniece, L., 2012. Forecasted changes in the climate and river runoff regime in Latvian river basins. Baltica, 25: 143-152.

Latkovska, I. Apsīte, E., Kurpniece, L., Elferts, D., 2012. Changes in climate and discharge regime in Latvia at the end of the 21th century. In: Kļaviņš, M., Briede, A. (eds.) Climate change in Latvia and adaptation to it. University of Latvia, Rīga. 119-133.

Matisons, R., Elferts, D., Brūmelis, G., 2012. Changes in climatic signals of English oak tree-ring width and cross-section area of earlywood vessels in Latvia during the period 1900-2009. Forest ecology and management, 279:34-44.

Robalte, L., Matisons, R., Elferts, D., Brūmelis, G., 2012. Natural structures and disturbances in an old growth wet Norway spruce forest in the nature reserve Gruzdovas meži, Latvia. Environmental and Experimental Biology, 10: 81-87.

Apsīte, E., Bakute, A., Elferts, D., Kurpniece, L., Pallo, I., 2011. Climate change impacts on river runoff in Latvia. Climate Research, 48:57-71.

Dauškane, I., Brūmelis, G., Elferts, D., 2011. Effect of climate on extreme radial growth of Scots pine growing on bogs in Latvia. Estonian Journal of Ecology, 60: 236-248.

Dauškane, I., Elferts, D., 2011. The influence of climate on Scots pine growth on dry and wet soils near Lake Engure in Latvia. Estonian Journal of Ecology, 60: 225-235.

Elferts, D., Dauškane, I., Ūsele, G., Treimane, A., 2011. Effect of water level and climatic factors on the radial growth of black alder. Proceedings of the Latvian Academy of Science. Section B, 65: 164-169.

Melecis, V., Krisjane, Z., Klavins, M., Aigars, J., Elferts, D., Viksne, J., 2011. Preliminary characteristics of ecological and socioeconomic components and their interaction within the long term socioecological research platform of Latvia. Scientific Journal of Riga Technical University. Environmental and Climate Technologies, 7: 87-92.

Pliss, L., Brakmanis, A., Ranka, R., Elferts, D., Krumina, A., Baumanis, V., 2011. The link between mitochondrial DNA hypervariable segment I heteroplasmy and ageing among genetically unrelated Latvians. Experimental Gerontology, 46: 560-568.

Zunde, M., Briede, A., Elferts, D., 2008. The influence of climatic factors on the radial growth of Scots pine (Pinus sylvestris) in Western Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Science. Section B, 62 (3): 120-128.

Elferts, D. 2007. Scots pine pointer-years in northwestern Latvia and their relationship with climatic factors. Acta Universitatis Latviensis, 723 : 163-170.

Elferts, D., 2007. The influence of climatic factors on the radial growth of the Scots pine on a dune island of Raganas Mire. In: Kļaviņs, M. (ed.) Climate change in Latvia. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga: 186-192.

Brumelis, G., Elferts, D., Liepina, L., Luce, I., Tabors, G., Tjarve, D. 2005. Age and spatial structure of natural Pinus sylvestris stands in Latvia. Journal of Forest Research, 20 (6): 471-480.

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 20

Rakstu citējumi zinātniskos izdevumos: 37

Konferenču ziņojumi: 36

Zinātniski pētnieciskā darbība:

2010.-2012.   LZP sadarbības projekta apakšprojekts Nr.10.0004.5. „Modeļreģiona ekoloģisko izmaiņu analīze pēc dendrohronoloģiskajiem datiem” (apakšprojekta vadītājs)

2010.-2011.   Zinātniskās izpētes projekts (pasūtītājs LVMI „Silava”) „Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām” (projekta vadītājs)

2006.-2009.   LZP projekts Nr. 15546/05.1406 “Sugu daudzveidības izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona”

2005.-2008.   LZP projekts Nr. 865/05.1499“Dendroklimatoloģiskie pētījumi Latvijā”

Akadēmiskie kursi:

Biometrija,   A daļa, 3 kredītp.

Praktiskā biometrija biologiem,  B daļa,  4 kredītp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

dalība LU BF Dome

dalība LU Bioloģijas bakalaura studiju programmas noslēgumu darbu komisijā

LZP Eksperta tiesības (Bioloģija/Ekoloģija)