Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Didzis Elferts
 • Fakultātes katedras vadītājs

  Bioloģijas fakultāte

  Botānikas un ekoloģijas katedra

  Adrese:

  Jelgavas iela 1

  Telpa:

  552. telpa

  Tālrunis:

  67033920

  E-pasts:

 • Citi amati

  Asociētais profesors

  Bioloģijas fakultāte

  Botānikas un ekoloģijas katedra

Konsultācijas

Katru nedēļu ceturtdienās no 10:30 līdz 12:00, Jelgavas iela 1, 552. kabinets

Katru nedēļu otrdienās no 14:30 līdz 16:00, Jelgavas iela 1, 552. kabinets

Prombūtne

03.07.2017 - 06.08.2017

 Dr.biol., docents Didzis Elferts

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads:  1980.

Izglītība:

1998.-2008.   Bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studijas LU Bioloģijas fakultātē

1988.-1998.   Olaines 1. vidusskola

Papildus izglītība (kursi):

 1. Skaitļošana datu analīzei (Computing for Data Analysis) (on-line kurss coursera.org, 24.09.-21.10.2012.)
 2. Statistika I (Statistics One) (on-line kurss coursera.org, 03.09.-14.10.2012.)
 3. Bayesian populāciju procesu analīze izmantojot WinBUGS programmu (Bayesian population analysis using WinBUGS)
 4. Modeļu izvēle (Model selection)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2011.   Latvijas Universitātes vadošais pētnieks

2010.   Latvijas Universitātes docents

2009.   Latvijas Universitātes lektors

2008.   Latvijas Universitātes pētnieks

2008.   Dr.biol.

2003.   Maģistra grāds bioloģijā

Nodarbošanās:

Kopš 2014.   LU Bioloģijas fakultāte - Botānikas un ekoloģijas katedras vadītājs

Kopš 2011.   LU Bioloģijas fakultāte - vadošais pētnieks

Kopš 2010.   LU Bioloģijas fakultāte - docents

2008.-2010.   LU Bioloģijas fakultāte - pētnieks

2007.-2010.   LU Bioloģijas fakultāte - lektors

2006.-2007.   LU Bioloģijas fakultāte – projekta vadītājs

2005.-2005.   SIA InfoSab – projektu vadītājs

2002.-2005.   Latvijas vides aģentūra – ekologs, Informācijas novērtējuma daļas vadītāja vietnieks


Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

Apsīte, E., Elferts, D., Zubaničs, A., Latkovska, I., 2014. Long-term changes in hydrological regime of the lakes in Latvia. Hydrology Research, 45:308-321.

Dirnena, I., Dimanta, I., Gruduls, A., Kleperis, J., Elferts, D., Nikolajeva, V., 2014. Influence of the initial acidification step on the biogas production and composition. Biotechnology and Applied Biochemestry,61:316-321

Apstīte, E., Rudlapa, I., Latkovska, I., Elferts, D., 2013. Changes in Latvian river discharges regime at the turn of the century. Hydrology Research, 44: 554-569.

Matisons, R., Elferts, D., Brūmelis, G. Possible signs of growth decline of pedunculate oak in Latvia during 1980-2009 in tree-ring width and vessel size. Baltic Forestry, 19: 137-142.

Matisons, R., Elferts, D., Brūmelis, G., 2013. Pointer years in tree-ring width and earlywood-vessel area time series of Quercus robur – Relation with climate factors near its northern distribution limit. Dendrochronologia, 31: 129-139.

Elferts, D., Jansons, Ā., 2012. Response of Scots pine radial growth to past and future climate change in Latvia. In: Kļaviņš, M., Briede, A. (eds.) Climate change in Latvia and adaptation to it. University of Latvia, Rīga. 134-145.

Latkovska, I. Apsīte, E., Elferts, D., Kurpniece, L., 2012. Forecasted changes in the climate and river runoff regime in Latvian river basins. Baltica, 25: 143-152.

Latkovska, I. Apsīte, E., Kurpniece, L., Elferts, D., 2012. Changes in climate and discharge regime in Latvia at the end of the 21th century. In: Kļaviņš, M., Briede, A. (eds.) Climate change in Latvia and adaptation to it. University of Latvia, Rīga. 119-133.

Matisons, R., Elferts, D., Brūmelis, G., 2012. Changes in climatic signals of English oak tree-ring width and cross-section area of earlywood vessels in Latvia during the period 1900-2009. Forest ecology and management, 279:34-44.

Robalte, L., Matisons, R., Elferts, D., Brūmelis, G., 2012. Natural structures and disturbances in an old growth wet Norway spruce forest in the nature reserve Gruzdovas meži, Latvia. Environmental and Experimental Biology, 10: 81-87.

Apsīte, E., Bakute, A., Elferts, D., Kurpniece, L., Pallo, I., 2011. Climate change impacts on river runoff in Latvia. Climate Research, 48:57-71.

Dauškane, I., Brūmelis, G., Elferts, D., 2011. Effect of climate on extreme radial growth of Scots pine growing on bogs in Latvia. Estonian Journal of Ecology, 60: 236-248.

Dauškane, I., Elferts, D., 2011. The influence of climate on Scots pine growth on dry and wet soils near Lake Engure in Latvia. Estonian Journal of Ecology, 60: 225-235.

Elferts, D., Dauškane, I., Ūsele, G., Treimane, A., 2011. Effect of water level and climatic factors on the radial growth of black alder. Proceedings of the Latvian Academy of Science. Section B, 65: 164-169.

Melecis, V., Krisjane, Z., Klavins, M., Aigars, J., Elferts, D., Viksne, J., 2011. Preliminary characteristics of ecological and socioeconomic components and their interaction within the long term socioecological research platform of Latvia. Scientific Journal of Riga Technical University. Environmental and Climate Technologies, 7: 87-92.

Pliss, L., Brakmanis, A., Ranka, R., Elferts, D., Krumina, A., Baumanis, V., 2011. The link between mitochondrial DNA hypervariable segment I heteroplasmy and ageing among genetically unrelated Latvians. Experimental Gerontology, 46: 560-568.

Zunde, M., Briede, A., Elferts, D., 2008. The influence of climatic factors on the radial growth of Scots pine (Pinus sylvestris) in Western Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Science. Section B, 62 (3): 120-128.

Elferts, D. 2007. Scots pine pointer-years in northwestern Latvia and their relationship with climatic factors. Acta Universitatis Latviensis, 723 : 163-170.

Elferts, D., 2007. The influence of climatic factors on the radial growth of the Scots pine on a dune island of Raganas Mire. In: Kļaviņs, M. (ed.) Climate change in Latvia. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga: 186-192.

Brumelis, G., Elferts, D., Liepina, L., Luce, I., Tabors, G., Tjarve, D. 2005. Age and spatial structure of natural Pinus sylvestris stands in Latvia. Journal of Forest Research, 20 (6): 471-480.

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 20

Rakstu citējumi zinātniskos izdevumos: 37

Konferenču ziņojumi: 36

Zinātniski pētnieciskā darbība:

2010.-2012.   LZP sadarbības projekta apakšprojekts Nr.10.0004.5. „Modeļreģiona ekoloģisko izmaiņu analīze pēc dendrohronoloģiskajiem datiem” (apakšprojekta vadītājs)

2010.-2011.   Zinātniskās izpētes projekts (pasūtītājs LVMI „Silava”) „Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām” (projekta vadītājs)

2006.-2009.   LZP projekts Nr. 15546/05.1406 “Sugu daudzveidības izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona”

2005.-2008.   LZP projekts Nr. 865/05.1499“Dendroklimatoloģiskie pētījumi Latvijā”

Akadēmiskie kursi:

Biometrija,   A daļa, 3 kredītp.

Praktiskā biometrija biologiem,  B daļa,  4 kredītp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

dalība LU BF Dome

dalība LU Bioloģijas bakalaura studiju programmas noslēgumu darbu komisijā