Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par pirmā un otrā paraksta tiesībām
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.11.2011

21.11.2011.
LU rīkojumu nr. 1/311 

APSTIPRINĀT Latvijas Universitātes:

1. Pirmā paraksta tiesības šādām LU amatpersonām:

1.1. Mārcis AUZIŅŠ, rektors;

1.2. Andris KANGRO, prorektors;

1.3. Indriķis MUIŽNIEKS, prorektors;

1.4. Gundars BĒRZIŅŠ, LU kanclers;

1.5. Atis PEIČS, LU direktors;

1.6. Jānis STONIS, LU administratīvais direktors.

2. Otrā paraksta tiesības:

2.1. Indra RIBICKA, galvenā grāmatvede;

2.2. Anda BAIKŠTE, galvenā grāmatveža vietniece;

2.3. Dace AUSTRUMA, galvenā grāmatveža vietniece.

3. Uzskatīt par spēku zaudējušu LU 24.09.2007. rīkojumu Nr. 1/203 „Par paraksta tiesībām”.

Pamats: LU Senāta 31.10.2011. lēmums Nr.152 „Par LU mācību prorektora apstiprināšanu amatā”.

Rektors M.Auziņš