Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par paraksta tiesībām ES fondu, Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektos
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.09.2012

27.08.2012.
LU rīkojums nr. 1/216

Lai īstenotu Eiropas Savienības fondu (struktūrfondu, Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu), Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projektus,

1. PILNVAROT parakstīt Latvijas Universitātes vārdā iepriekš minēto projektu:

1.1. pieteikumus, līgumus un citus dokumentus, kas saistīti ar to realizāciju:

1.1.1. LU zinātņu prorektoru Indriķi Muižnieku;

1.1.2. LU mācību prorektoru Andri Kangro;

1.1.3. LU direktoru Ati Peiču;

1.1.4. LU administratīvo direktoru Jāni Stoni;

1.2. finanšu dokumentāciju un saraksti par finanšu jautājumiem – LU kancleru Gundaru Bērziņu.

2. Atzīt par spēkā neesošiem LU 14.09.2009. rīkojumu Nr. 1/241 „Par paraksta tiesībām ES fondu, Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektos” un LU 21.11.2011. rīkojumu Nr. 1/312 „Par paraksta tiesībām ES fondu, Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektos”.

Pamats: Administratīvā direktora priekšlikums.

Rektors M.Auziņš