Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
28. janvāris
otrdiena
09:00
28. janvāris
otrdiena
14:00
Sekcija "Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)"
Alberta ielā 10, 403. aud.

Vadītājs A. Markots

K.  Kalvišķis

<media 108640 _blank>Telpisko datubāžu formātu „Shape faili” un „SpatiaLite” salīdzinājums </media>

I. Liepiņa

<media 108639 _blank>Jūras teritorijas un tajā esošo objektu reģistrācijas kadastrā izvērtējums </media>

P. Pētersons

<media 108636 _blank>Lāzerskenēšanas datu apstrāde plūdu modeļa vajadzībām </media>

O. Kovaļevska

<media 108633 _blank>1785. gada ģenerālmērīšanas karšu un 16.-18. gs. robežaprakstu pielietojums mūsdienu Latvijas dienvidaustrumu pierobežas hidronīmu precizēšanā </media>

M. Tarasenko

<media 108638 _blank>Apbūve un pazemes inženierkomunikācijas: vides problēmas un vēsturiskais aspekts </media>

A. Markots, B. Lielkāja

<media 108642 _blank>Latvijas dzelzceļi kartēs un realitātē </media>

D. Smoļakova, S. Rutkovska

<media 108635 _blank>Taku tīkla attīstības analīze Daugavpils pilsētas Stropu meža masīvā, izmantojot ArcGIS rīkus </media>

K. Zālīte

<media 108634 _blank>Dabisko pļavu uzraudzība, izmantojot SAR X-joslas interferometrisko koherenci </media>

M. Nartišs

<media 108637 _blank>Jaunākais brīvajā ĢIS. Atskaņas no FOSS4G 2013 </media>

I. Vinogradovs

<media 108641 _blank>Tālizpētes datu izmantošana zemes seguma izmaiņu kartēšanai mozaīkveida ainavās: iespējas un ierobežojumi </media>

A. Treijs, J. Soms

<media 108632 _blank>Burzavas pauguraines lineāro erozijas formu morfoloģijas un veidošanās apstākļu analīze ar ĢIS rīkiem </media>

-----

Uzmanību! Sēdes beigu laiks kalendārā var būt neprecīzs.

LU konferences mājas lapa