Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
12. februāris
trešdiena
10:00
12. februāris
trešdiena
17:00
Sekcija: Iedzīvotāju attīstība un demogrāfiskās politikas izaicinājumi. 2. sēde (tiešraide)
Raiņa bulv. 19, Mazajā aulā

Video

Publisko politiku ietekme uz reproduktīvu uzvedību, dzimstību un ģimenes labklājību: demogrāfiskie, sociālie, veselības un dzimumu līdztiesības aspekti

Vadītāja: Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre I.Jurševska

9:30-10:00 Reģistrācija (pie Mazās aulas)

10:00-10:30 <media 109495 _blank - "APPLICATION, Tautas ataudzes faktori LU 72 konf 2014, Tautas ataudzes faktori_LU 72 konf_2014.pptx, 486 KB">Latvijas tautas ataudzi ietekmējošo faktoru pētījuma rezultāti</media>

P.Eglīte, M.Brants un A.Putniņa (SIA "Projektu un kvalitātes vadība")

10:30-10:45 Diskusija

10:45-11:15 <media 109490 _blank - "APPLICATION, LM prezentacija LU 72 konf 2014, LM prezentacija_LU 72 konf_2014.pptx, 3.1 MB">Uz pamatotu sociālekonomisku analīzi balstīta dzimstību un bērnu labklājību veicinoša sociālā politik</media>a

M.Ivanovs (Labklājības ministrija)

11:15-11:30 Diskusija

11:30-12:00 Kafijas pauze

12:00-12:30 <media 109485 _blank - "APPLICATION, Gender equality LU 72 konf 2014, Gender equality_LU 72 konf_2014.pptx, 4.9 MB">EIGE aktivitātes dzimumu līdztiesības jomā, dzimumu līdztiesības integrētās pieejas instrumenti, labo prakšu piemēri, nodrošinot līdzsvaru starp publisko un privāto dzīvi </media>

Jolanta Reingarde (European Institute for  Gender Equality)

12:30-12:45 Diskusija

12:45-13:30 Pusdienu pārtraukums (speakers lunch)

13:30-14:00 <media 109487 _blank - "APPLICATION, Viola Korpa LU 72 konf 2014, Viola_Korpa_LU 72 konf_2014.ppsx, 333 KB">Darba un ģimenes saskaņošanas un ģimenei draudzīgas darba vides veidošanās iespēju un pamatproblēmu analīze</media>

Viola Korpa (Baltic Studies Centre)

14:00-14:15 Diskusija

14:15-14:45 <media 109486 _blank - "APPLICATION, Demogr. konf. E.Pole 2014.12.02, Demogr. konf. E.Pole 2014.12.02.pptx, 3.5 MB">Mātes un bērna veselības aprūpes nodrošināšanas iespējas un izaicinājumi</media>

Egita Pole (Veselības ministrija)

14:45-15:00 Diskusija

15:00-15:30 Kafijas pauze

15:30-16:45 „Nepieciešamās izmaiņas publiskajā politikā un sabiedrības attieksmē, veidojot ģimenei draudzīgo sociālo vidi”

Valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un masu informācijas līdzekļu pārstāvju apaļā galda diskusija

16:45-17:00 Konferences slēgšana: LM un LU pārstāvju uzruna.

-----

Uzmanību! Sēdes beigu laiks kalendārā var būt neprecīzs.

LU konferences mājas lapa