Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
30. janvāris
trešdiena
09:00
30. janvāris
trešdiena
13:00
Sekcija "Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)"
Alberta ielā 10, 313. aud.

Vadītājs A. Markots

Mutiskie ziņojumi

S. Strode, J. Soms
<media 63331 _blank - "APPLICATION, LU 71 Strode Soms Arc GIS kaapas, LU_71_Strode_Soms_ArcGIS_kaapas.pdf, 4.7 MB">Jersikas līdzenuma dienvidu daļas iekšzemes kāpu morfoloģijas un izvietojuma īpatnību analīze ArcGIS vidē </media>

M. Jaudzema, J. Soms
<media 63339 _blank - "APPLICATION, LU 71 Jaudzema Soms eksogeno pr kartesana, LU_71_Jaudzema_Soms_eksogeno_pr_kartesana.pdf, 2.0 MB">ĢIS-bāzēta mūsdienu eksogēno ģeoloģisko procesu kartēšana: problēmas un iespējamie risinājumi </media>

A. Markots
<media 63335 _blank - "APPLICATION, LU 71 Markots Geolog piemin robezas, LU_71_Markots_Geolog_piemin_robezas.pdf, 2.3 MB">Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu precizēšanas aktualitātes </media>

I. Aleksejenko
<media 63334 _blank - "APPLICATION, LU 71 Aleksejenko Kalinka Geodeziskie dati aeronavigacijai, LU_71_Aleksejenko_Kalinka_Geodeziskie_dati_aeronavigacijai.pdf, 359 KB">Aeronavigācijas datu kvalitātes prasību piemērošana ģeodēziskai informācijai – Latvijas piemērs </media>

P. Pētersons
<media 63336 _blank - "APPLICATION, LU 71 Geomatika Petersons P bezpilota lidm, LU_71_Geomatika_Petersons_P_bezpilota_lidm.pdf, 1.1 MB">Bezpilota lidmašīnas lietojums kartogrāfijā </media>

S. Birzgale
<media 63332 _blank - "APPLICATION, LU 71 Birzgale S Aerofoto orto, LU_71_Birzgale_S_Aerofoto_orto.pdf, 1.9 MB">Problēmas arhīvu aerofoto materiālu transformēšanai ortofotokartēs </media>

V. Ņikuļins, A. Rečs
<media 63333 _blank - "APPLICATION, LU 71 Recs Nikulins Pan Geo Riga, LU_71_Recs_Nikulins_PanGeo_Riga.pdf, 5.5 MB">Ģeoloģiskā riska izvērtēšana Rīgā pēc PSI tālizpētes materiāliem</media>

M. Nartišs
<media 63338 _blank - "APPLICATION, LU 71 Nartiss M LGIA modelu parveide, LU_71_Nartiss_M_LGIA _modelu_parveide.pdf, 1.4 MB">Cilvēka radīto objektu aizvākšana no LĢIA augstuma modeļa</media>

Stenda referāti

J. Zariņš
<media 63337 _blank - "APPLICATION, LU 71 Geomatika Zarins J Mezi, LU_71_Geomatika_Zarins_J_Mezi.pdf, 0.9 MB">LĢIA datu izmantošanas iespējas meža resursu izplatības analīzei ārpus Meža statistiskās inventarizācijas parauglaukumiem</media>

-----

Uzmanību! Sēdes beigu laiks kalendārā var būt neprecīzs.

Plašāk par Zemes un vides zinātņu sekciju sēdēm

LU konferences mājas lapa