Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzņemšana pamatstudiju programmās 2016./2017. ak. gada pavasara semestrī
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.01.2017

Piesakoties pamatstudijām reflektantam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas un jāiesniedz:

  1. personu apliecinoša dokumenta kopija;
  2. iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  3. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.


Jāsamaksā reģistrācijas maksa - 30 EUR

Reģistrācijas maksu var samaksāt:

1) Kasē – Raiņa bulvārī 19, 125. telpā
2) Kasē Ekonomikas un vadības fakultātē
3) Bankā, līdzi ņemot maksājuma apstiprinājumu uzrādīšanai LU reģistratoram

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:
Latvijas Universitāte
Reģ.Nr. 90000076669
Bankas nosaukums: Nordea Bank PLC Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
KONTS: LV51NDEA0000082414423

Maksājuma mērķis: pārskaitījumā jānorāda – reģistrācijas maksa studijām

Programma                                                 Līmenis Pieteikšanās (dokumentu iesniegšana) Iestājpārbaudījums Reģistrācija
Datums

 

Laiks

Vieta Datums Laiks Vieta
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu menedžments
Nepilna laika klātiene 
PBSP 03.01. - 28.01.2017. Darba dienās: 9.00 - 20.00
Sestdienās: 10.00 - 14.00
Aspazijas bulv. 5.,
312.telpa
__ vienlaikus ar pieteikšanos
E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
PBSP
Starptautiskās ekonomiskās attiecības
Pilna laika klātiene
BSP