Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzņemšana augstākā līmeņa studiju programmās 2016./2017. ak. gada pavasara semestrī
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.01.2017

Piesakoties augstākā līmeņa studijām, reflektantam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas un jāiesniedz:

  1. personu apliecinoša dokumenta kopija;
  2. iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  3. dzīves gājuma apraksts (CV), ja tāds nepieciešams saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem studiju programmās.

 

Jāsamaksā reģistrācijas maksa - 30 EUR

Reģistrācijas maksu var samaksāt:

1) Kasē – Raiņa bulvārī 19, 125. telpā
2) Kasē Ekonomikas un vadības fakultātē
3) Bankā, līdzi ņemot maksājuma apstiprinājumu uzrādīšanai LU reģistratoram

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Latvijas Universitāte
Reģ.Nr. 90000076669
Bankas nosaukums: Nordea Bank PLC Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
KONTS: LV51NDEA0000082414423

Maksājuma mērķis: pārskaitījumā jānorāda – reģistrācijas maksa studijām

Programma                                                                   Līmenis Pieteikšanās (dokumentu iesniegšana) Iestājpārbaudījums Reģistrācija
(reģistrēties iespējams pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas)
Datums

 

 

Laiks

Vieta Datums Laiks Vieta
Fizikas un matemātikas fakultāte
Optometrija
Nepilna laika klātiene
PMSP 17.01. - 18.01.2017. 9.00 - 17.00 Jelgavas ielā 1,
4. stāvā, 430. telpā
_ 20.01. 9.00 - 17.00 Jelgavas ielā 1,
4. stāvā, 430. telpā
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomika
Pilna laika klātiene
MSP 03.01. - 25.01.2017.
Darba dienās: 9.00 - 20.00
Sestdienās: 10.00 - 14.00
Aspazijas bulv. 5.,
312.telpa
26.01. plkst.11.00,
Aspazijas bulv. 5, 305.aud.
26.01.
28.01.
26.01.
17.00-20.00

28.01.
10.00-14.00
Aspazijas bulv. 5.,
312. telpā
Vadības zinības
Pilna laika klātiene
MSP 26.01., plkst. 12.00
Aspazijas bulv. 5, 305.auditorija
Starptautiskās attiecības (ekonomika)
Pilna laika klātiene
MSP 26.01. plkst. 13.00,
Aspazijas bulv. 5, 305.aud. 
Starptautiskais bizness
(angļu val.)
Pilna laika klātiene
PMSP 26.01. plkst. 15.00,
Aspazijas bulv. 5, 305.aud. 
Eiropas studijas
Pilna laika klātiene
MSP 26.01. plkst. 17.00,
Aspazijas bulv. 5, 305.aud.
Finanšu ekonomika (1 gads)
Pilna laika klātiene
PMSP __ vienlaikus ar pieteikšanos