Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jauno vēsturnieku skola
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.08.2016

LU Vēstures un filozofijas fakultātē

LU Vēstures un filozofijas fakultātes Jauno vēsturnieku skola (saīsināti JVS) paredzēta vidusskolu, kā arī pamatskolas 9. klašu skolēniem, lai padziļināti iepazīstinātu skolēnus ar daudzveidīgajām vēstures jomām un rosinātu viņos interesi par vēsturi un vēstures pētniecību, vienlaikus veidojot priekšzināšanas studijām LU VFF.

Iestāties JVS var gan 9. klašu, gan vidusskolu  skolēni. Mājas darbus var pildīt, bet tā nav obligāta prasība. Tie 12. klašu skolēni, kuri guvuši labākās sekmes JVS mājas darbu sagatavošanā, LU VFF ārpus konkursa tiek iekļauti budžeta grupā.

JVS nodarbības vada gan LU VFF mācībspēki, gan doktoranti un studenti, muzeju speciālisti.

Nodarbības tiek veidotas, apvienojot dažādas formas, bet parasti kādai tēmai veltītu teorētisko lekciju (60 minūtes) papildinot ar attiecīgu praktisko daļu (piemēram, diskusija, ekskursija pa Rīgu, muzeja apmeklējums). Ieejas maksas muzejos u. c. sedz skolēni.

Nodarbību tematika veltīta tam, lai klausītājus iepazīstinātu ar dažādām vēstures jomām vai pētnieciskajiem virzieniem vai arī lai aplūkotu atsevišķas interesantus vēstures jautājumus.. Nodarbību mērķis nav veidot hronoloģiski secīgu vēstures pārskatu.

JVS nodarbības veido trīsgadīgu ciklu. Nodarbības notiek no oktobra līdz maijam vienu reizi mēnesī – katra mēneša pēdējā sestdienā (atskaitot decembri un maiju, tādējādi kopā gada laikā notiek 7 nodarbības, bet pakāpeniski pieaug līdz 21 nodarbībai trīs gadu laikā). Nodarbības sākas plkst. 10.30: lekcija līdz 11.30, pārtraukums 30 min., praktiskā daļa no plkst. 12.00. Nodarbības notiek Rīgā, galvenokārt LU VFF Aspazijas bulvārī 5.

Nodarbības notiek 2016. gada 24. septembrī, 29. oktobrī un 26. novembrī, kā arī 2017. gada 28. janvārī, 25. februārī, 25. martā un 29. aprīlī.

Skolēnu pieteikšanās JVS norisinās elektroniski no 20. augusta līdz 20. septembrim, aizsūtot epastu JVS koordinatoram doc. Jānim Ķerusam uz epastu janis.keruss@lu.lv. Informāciju par JVS un paredzētajām nodarbībām, kā arī mājas darbu nodarbību materiālus skolēni saņem elektroniski uz saviem e-pastiem.

JVS darbības uzsākšanai minimums ir 15 skolēnu pieteikumi.

 

Iespējamie JVS nodarbību tēmu virzieni 2016./2017. m. gadam:

Kas ir militārā vēsture? Militārās vēstures vieta citu vēstures palīgzinātņu vidū. Tās specifiskie pētniecības jautājumi, metodes un avoti. Pēc lekcijas Kara muzeja ieroču kolekcijas apmeklējums.

Eiropas jauno laiku pilsētu sabiedrība. Pilsētu sabiedrības sociālās grupas un to mentalitāte. Pilsētu pārvalde un dzīvesveids. Pēc lekcijas paredzēta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja apmeklēšana un iepazīšanās ar jauno laiku perioda sadzīves priekšmetu kolekciju.

Cilvēka nāve viduslaikos. Iedoma vai sapnis par nemirstību, iespējams, ir viena lielākajām cilvēces utopijām, kādu spējusi radīt kolektīvā apziņa. Tieši tāpēc tikuši piekopti maģiski rituāli, izstrādātas noslēpumainas mikstūras vai veiktas ķirurģiskas manipulācijas. To mērķis arvien ir bijis novērst slimību vai traumu (nāvējošas) sekas, aizsargāt vai pat atjaunot ķermeni. Pēc lekcijas Medicīnas vēstures muzeja apmeklējums.

Aizmirstais karš: Pirmais pasaules karš Latvijas teritorijā 1915 - 1917. Baltijas vieta vācu un krievu militārās vadības plānos. Nozīmīgākās kaujas Latvijas teritorijā. Kara saimnieciskās sekas. Pirmā pasaules kara vēsturi veltītās izstādes apmeklējums Kara muzejā.

Trešā atmoda Latvijā (1987. - 1990. gads) Atmodas perioda nozīme Latvijas vēsturē. Jautājums par vēsturiskajām alternatīvām. Svarīgākie pētniecības aspekti. Laikabiedru atmiņas par šiem notikumiem un to īpatnības. Pēc lekcijas paredzēts Latvijas Tautas frontes muzeja apmeklējums.

20. gadsimta pirmās puses totalitārās valstis. Politiskās represijas PSRS un Vācijas pārvaldē. Represiju cēloņi. Nozīmīgākās represīvās struktūras. Pēc lekcijas Latvijas Okupācijas muzeja apmeklējums.

Nacionālo minoritāšu vēsture Latvijā starpkaru periodā. Nacionālo minoritāšu jēdziens un nacionālo minoritāšu nozīme Latvijas vēsturē. Vācbaltiešu vēstures pētniecības galvenie aspekti. Pēc nodarbības paredzēts Meža kapu apmeklējums.

 

Nodarbību secība gada laikā var mainīties.