Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nodarbības 2009./2010. akadēmiskajā gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.05.2010

 • Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē

  • 6.nodarbība 29.maijā plkst.12.00 Skolēnu pētījumu prezentēšana un aizstāvēšana.
   - NOSLĒGUMS.
  • 4. un 5.nodarbība 20. martā plkst. 12.00
   Tēma: "Saskarsmes iemaņu nozīme profesionālajā izvēlē.
   Labvēlīgas attieksmes veidošana pret sevi saskarsmes procesā”I un II, lektore Maija Dūka
  • 3. nodarbība 19. decembrī plkst. 12.00
   Tēma:"Mācīšanās stili", docente Ieva Margēviča
  • 2. nodarbība 28.novembrī plkst. 12.00
   Tēma: "Jaunie pedagogi mūsdienu dzīves un izglītības attīstībā", profesors Andris Broks
  • 1. nodarbība  24.oktobrī plkst.12.00
   Tēma: "Ievads jauno pedagogu un psihologu skolā. Kā sagatavoties studijām augstskolā", pasniedzēja Gunta Kraģe

 • Valmieras Valsts ģimnāzijā

  • 7. nodarbība notiek 26.maijā plkst.12.00 
   Tēma: "Pārmaiņas - jauna domāšanas veida un rīcības izstrādāšana" - pasniedzēja Gunta Kraģe
   - NOSLĒGUMS.
  • 6. nodarbība 7. aprīlī plkst. 14.15
   Tēma: "Mācīšanās stili.H.Gardnera daudzveidīgā intelekta teorija", docente Ieva Margēviča
  • 5. nodarbība 17. martā plkst. 14.00
   Tēma: "Skolotāji - skolēnu dzīves pieredzes veidošanās vadītāji", prof.Andris Broks
  • 4.nodarbība 13. janvārī plkst. 15.00  
   Tēma: "Pārmaiņas - jauna domāšanas veida un rīcības izstrādāšana" - pasniedzēja Gunta Kraģe
  • 3.nodarbība 13. janvārī plkst.14.15 
   Tēma: „Saskarsmes iemaņu nozīme profesionālajā izvēlē. Labvēlīgas attieksmes veidošana pret sevi saskarsmes procesā”- lI, lektore Maija Dūka
  • 2. nodarbība 25.novembrī plkst.14.15
   Tēma: „Saskarsmes iemaņu nozīme profesionālajā izvēlē. Labvēlīgas attieksmes veidošana pret sevi saskarsmes procesā”- lektore Maija Dūka
  • 1.nodarbība 14.oktobrī plkst.14.00
   Tēma: "Ievads jauno pedagogu un psihologu skolā. Kā sagatavoties studijām augstskolā", pasniedzēja Gunta Kraģe

Papildus informācija

Tārnis: 67034004
E-pasts: gunta.krage@lu.lv