Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzņemšanas kārtība rezidentūrā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.06.2016

Pieteikšanās rezidentūras studijām notiek no 27. jūnija līdz 7. jūlijam LU Rezidentūras attīstības programmas telpās Aspazijas bulvārī 5,  224. telpā.

Piesakoties studijām rezidentūrā, jāiesniedz:

1.aizpildīta noteikta parauga veidlapa;

2.personu apliecinoša dokumenta kopija, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods, vienlaikus uzrādot šī dokumenta oriģinālu;

3.iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, kas apliecina ārsta grāda iegūšanu, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus.

Papildu dokumentu iesniegšana studijām rezidentūrā pamatspecialitātēs notiek no 1. augusta līdz 12. augustam, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs – no 1. augusta līdz 14. septembrim LU Rezidentūras attīstības programmas telpās Aspazijas bulvārī 5, 224. telpā.

Jāiesniedz šādi dokumenti:

1. motivācijas vēstule;

2. dzīves gājuma apraksts (CV);

3. sertifikāts internajā medicīnā, pretendējot uz internās medicīnas apakšspecialitāti; sertifikāts pediatrijā, pretendējot uz pediatrijas apakšspecialitāti;

4. internista, dermatovenerologa, ģimenes ārsta, pediatra vai pneimonologa  sertifikāts, pretendējot uz alergoloģijas papildspecialitāti; jebkuras pamatspecialitātes sertifikāts, pretendējot uz osteopātijas papildspecialitāti;

5. rekomendācijas, kuras izsniegušas medicīnas jomā kompetentas personas (ārstniecības iestāžu vadītāji, ārsti, augstskolu mācībspēki u.c.) (ja tādas ir);

6. tālākizglītību medicīnas jomā apliecinošu sertifikātu, apliecību un citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus (ja tādi ir);

7. zinātniski-pētniecisko publikāciju saraksts medicīnas jomā (norādot publikācijas precīzu nosaukumu, autora vārdu, līdzautoru(s), izdevuma nosaukumu, izdošanas laiku, lappušu skaitu) (ja tādi ir);

8. citi zinātniskā darba aktivitātes apliecinoši dokumenti medicīnas jomā (ja tādi ir);

9. vienošanās (nodomu līgums) ar pašvaldību un/vai valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādi ārpus Rīgas par darba uzsākšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē ārpus Rīgas pēc rezidentūras studiju absolvēšanas (ja tāda ir);

10.apliecinājums par samaksātu reģistrācijas maksu 30 EUR.

Rezidentūras studijās iestājpārbaudījumus (intervijas) organizē LU noteiktajā kārtībā apstiprināta Uzņemšanas komisija rezidentūras studijām.

Iestājpārbaudījumi (intervijas) notiek no 15. augusta līdz 26. augustam (reflektantiem pamatspecialitātēs) un no 19. septembra līdz 22. septembrim (reflektantiem apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs).

Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem paziņo 31. augustā (pamatspecialitātēs) un 23. septembrī (apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs) LU Rezidentūras attīstības programmas telpās Aspazijas bulvārī 5, 224. kabinetā.

Rezidentūras studijām reģistrācija notiek no 31. augusta līdz 27. septembrim, bet pēc konkursa rezultātu paziņošanas LU Rezidentūras attīstības programmas telpās Aspazijas bulvārī 5, 224. kabinetā.

Reģistrējoties studijām, pretendentam jāparaksta līgums par studijām LU.

Pretendentiem, kuri reģistrējušies uz rezidentu studiju vietām, puse no studiju maksas par pirmo semestri jāsamaksā līdz 15. oktobrim.

Pieņemšanas laiks: 10.00 - 13.00; 14.00 - 16.00. Kontakti

Reģistrācijas maksa veicama Raiņa bulv. 19, 125. kab. (Studentu servisā) vai interneta bankā. Maksājuma dokuments (čeks/bankas izdruka) jāuzrāda piesakoties studijām.

-----

Kontakti, uzņemšanas (pamatstudiju, augstākā līmeņa)