Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Papildu uzņemšana pamatstudiju programmās
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.08.2017

Piesakoties studijām Latvijas Universitātē papilduzņemšanā, jāsamaksā reģistrācijas maksa - 30 EUR

Reģistrācijas maksu var samaksāt:
1) Kasē – Raiņa bulvārī 19, 125. telpā
2) Kasē Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē
3) Bibliotēkā Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1
4) Bankā, līdzi ņemot maksājuma apstiprinājumu uzrādīšanai LU reģistratoram

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Latvijas Universitāte
Reģ.Nr. 90000076669
Bankas nosaukums: Nordea Bank PLC Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
KONTS: LV51NDEA0000082414423
Maksājuma mērķis: pārskaitījumā jānorāda – reģistrācijas maksa studijām
Reflektantiem, kuri ir jau bijuši pieteikušies studijām vienotajā uzņemšanā pamatstudiju programmās (VUPP),  uzņemšanas turpināšanā nav jāmaksā reģistrācijas maksa, uzrādot pieteikuma apliecinājumu no VUPP informatīvās sistēmas.

Programma                                                                   Līmenis Pieteikšanās (dokumentu iesniegšana) Iestājpārbaudījums Reģistrācija
(reģistrēties iespējams pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas)
Datums Laiks Vieta Datums Laiks Vieta
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Psiholoģija
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
BSP 24.07.-25.08. 24.07.-25.08.
Pr. - 12.00-16.00
O. - 10.00-17.00
Tr. - 10.00-14.00
C.- 14.00-17.00
Pk.- 10.00-15.00
Jūrmalas gatve 76,
V 204.-C telpa

__ vienlaikus ar pieteikšanos
Psiholoģija
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
PBSP
Pirmsskolas izglītības pedagogs
Nepilna laika klātiene
1.līm.PSP
Sociālais pedagogs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika neklātiene
PBSP
Skolotājs, Apakšprogrammas:

Angļu valodas skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Latviešu valodas un literatūras skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Informātikas un programmēšanas skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
Kulturoloģijas skolotājs
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
Pirmsskolas skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
PBSP 24.07.-25.08. 24.07.-25.08.
Pr. - 12.00-16.00
O. - 10.00-17.00
Tr. - 10.00-14.00
C.- 14.00-17.00
Pk.- 10.00-15.00
Jūrmalas gatve 76,
V 204.-C telpa
28.08. plkst. 10.00
Jūrmalas gatve 76
A224. telpa
28.08. - 01.09. Pr. 10.00-14.00
O. 14.00-18.00
Tr. 10.00-17.00
C. 10.00-14.00
Pk. 10.00-16.00
Jūrmalas gatve 76,
V 204.-C telpa
Sākumizglītības skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Speciālās izglītības skolotājs/skolotājs logopēds
Nepilna laika klātiene
Sporta skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības  skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Vācu valodas skolotājs
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
Vizuālās mākslas skolotājs
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
PBSP 24.07.-25.08. 24.07.-25.08.
Pr. - 12.00-16.00
O. - 10.00-17.00
Tr. - 10.00-14.00
C.- 14.00-17.00
Pk.- 10.00-15.00
Jūrmalas gatve 76,
V 204.-C telpa
28.08. plkst. 10.00
Jūrmalas gatve 76
A224. telpa
28.08. - 01.09. Pr. 10.00-14.00
O. 14.00-18.00
Tr. 10.00-17.00
C. 10.00-14.00
Pk. 10.00-16.00
Jūrmalas gatve 76,
V 204.-C telpa
Māksla
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
PBSP 24.07.-25.08. 24.07.-25.08.
Pr. - 12.00-16.00
O. - 10.00-17.00
Tr. - 10.00-14.00
C.- 14.00-17.00
Pk.- 10.00-15.00
Jūrmalas gatve 76,
V 204.-C telpa
31.08. plkst. 10.00
Jūrmalas gatve 76
V112. telpa
 01.09. 10.00-16.00 Jūrmalas gatve 76,
V 204.-C telpa
Humanitāro zinātņu fakultāte
Angļu filoloģija
Pilna laika klātiene
Nepilna laika neklātiene
BSP 28.08-30.08.
28.08. 15:00-18:00
29.08. 10:00-14:00
30.08. 14:00-16:00
Visvalža iela 4a, 212., 329., 329A., 425. telpa __ vienlaikus ar pieteikšanos
Āzijas studijas
Pilna laika klātiene
BSP __
Franču filoloģija
Pilna laika klātiene
BSP __
Klasiskā filoloģija
Pilna laika klātiene
BSP __
Krievu filoloģija
Pilna laika klātiene
BSP __
Kultūras un sociālā antropoloģija
Pilna laika klātiene
BSP __
Moderno valodu un biznesa studijas
Pilna laika klātiene
 Nepilna laika neklātiene
BSP __
Somugru studijas
Pilna laika klātiene
BSP __
Baltu filoloģija
Pilna laika klātiene
BSP __
Vācu filoloģija
Pilna laika klātiene
BSP __
Teoloģijas fakultāte
Teoloģija un reliģiju zinātne
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
BSP 01.08-02.08.
09.08-10.08.
14.08.-18.08.
23.08.-24.08.
28.08.-31.08.
01.08., 09.08., 14.08.-18.08., 23.08. 10:00-14:00
02.08.,10.08., 24.08.14:00-18:00
28.08.-31.08. 10:00-18:00
Raiņa bulv. 19,
TF dekanāts,162.telpa
__ 01.09. 12:00-17:00 Raiņa bulv. 19,
TF dekanāts,162.telpa
Bioloģijas fakultāte
Bioloģija
Pilna laika klātiene                                 
BSP 21.08.-01.09. 10:00 - 15:00 Jelgavas ielā 1,
BF Informācijas centrā
__ vienlaikus ar pieteikšanos
Medicīnas fakultāte
Farmācija
Pilna laika klātiene
BSP 27.07.-28.07.

22.08.-23.08.
27.07. 15.00 - 17.00
28.07. 10.00 - 13.00
22.08. 15.00 - 17.00
23.08. 10.00 - 13.00
Raiņa bulv. 19
205. kab.
__ vienlaikus ar pieteikšanos
Ķīmijas fakultāte
Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
PBSP 28.08.- 30.08. 10.00 - 16.00 Jelgavas ielā 1,
Informācijas centrā 224. telpā
__ 31.08.-01.09. 10.00 - 16.00 Jelgavas ielā 1,
Informācijas centrā 224. telpā
Ķīmija
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
BSP __
Juridiskā fakultāte
Tiesību zinātnes
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
Nepilna laika neklātiene
BSP 22.08. - 25.08. 22.08., 25.08.
10.00-12.00

23.08., 24.08.
14.00-17.00 
Raiņa bulv. 19
257. kab.
__ vienlaikus ar pieteikšanos
Vēstures un filozofijas fakultāte
Vēsture
Pilna laika klātiene
BSP 21.08. -25.08. Pr. 12.00-17.00
O.,Tr., C., Pk. 10.00-15.00
Aspazijas bulv. 5.,
233. telpa
__ vienlaikus ar pieteikšanos
Filozofija
Pilna laika klātiene
BSP __ vienlaikus ar pieteikšanos
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomika
Pilna laika klātiene
Nepilna laika neklātiene
BSP 17.08. - 30.08. 17.08. - 30.08.
O., C.: 15.00 - 19.00
T.: 10.00 - 14.00

Aspazijas bulv. 5.,
324.telpa

Tālr.: +371 67034798

__ vienlaikus ar pieteikšanos
Vadības zinības (latviešu un angļu valodas grupas)
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
BSP
Finanšu menedžments
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene 
PBSP
Grāmatvedība, analīze un audits
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
PBSP
E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas
Pilna laika klātiene
Nepilna laika klātiene
PBSP
Starptautiskās ekonomiskās attiecības
Pilna laika klātiene
BSP
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija (latviešu un angļu valodas grupas)
Pilna laika klātiene
BSP
Fizikas un matemātikas fakultāte
Optometrija
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
BSP 28.08. - 30.08. 28.08. 10.00 - 16.00
29.08. 14.00 - 18.00
30.08. 10.00 - 14.00
Zeļļu iela 25,
115.telpa
__ 31.08. 10.00 - 16.00 Zeļļu iela 25,
115.telpa
Matemātika
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
BSP
Matemātiķis-statistiķis
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
PBSP
Fizika
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
BSP
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Ģeoloģija
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
BSP 23.08. - 30.08. Pr., T., Pk.: 10.00-13.00
O., C.: 14.00 - 17.00
Jelgavas iela 1,
224.telpa
__ 31.08.
01.09.
10.00 - 14.00 Jelgavas iela 1,
224.telpa
Ģeogrāfija
Pilna laika klātiene
BSP __ vienlaikus ar pieteikšanos
Sociālo zinātņu fakultāte
Informācijas pārvaldība
Pilna laika klātiene
Ir budžeta studiju vietas
BSP 24.07. -26.07.

21.08. - 31.08.
Darba dienās
10.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00
Lomonosova ielā 1,
219. telpa
__ 01.09. 10.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00 Lomonosova ielā 1,
219. telpa
Komunikācijas zinātne
Pilna laika klātiene
Nepilna laika neklātiene
BSP 24.07. -26.07.

21.08. - 01.09.
Darba dienās
10.00 - 13.00 un 14.00 - 17.00
Lomonosova ielā 1,
219. telpa
__ vienlaikus ar pieteikšanos
Politikas zinātne
Pilna laika klātiene
Nepilna laika neklātiene
BSP __
Socioloģija
Pilna laika klātiene
BSP __