Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Skolotājs – profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.10.2017

Studiju virziens Izglītība, pedagoģija un sports (tai skaitā Skolotāja profesionālā bakalaura studiju programma) ir akreditēts līdz 11.06.2019.
Fakultāte: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Studiju programmas direktore: prof. Indra Odiņa
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 160 kredītpunkti

Starptautisko ERASMUS, LINGUA un CAMPUS EUROPAE programmu ietvaros studentiem ir iespēja studēt bez maksas vienu vai divus semestrus visās ES dalībvalstīs, tai skaitā Dānijas, Vācijas, Austrijas, Somijas, Zviedrijas, Portugāles, Igaunijas un Lietuvas augstskolās. Studentiem ir iespēja klausīties lekcijas pie viesprofesoriem no Austrijas, Vācijas, Lielbritānijas, Īrijas u.c. valstīm, kuri viesojas LU PPMF noslēgto sadarbības līgumu ietvaros.

Darba iespējas: absolventiem iespējams strādāt vispārizglītojošās skolās, mākslas skolās, skolu pārvaldēs, mācību centros, kā arī valsts un privātajās struktūrās. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt izglītību maģistrantūrā LU, kā arī citās mākslas un kultūras augstskolās.

Izmēģini profesiju!

Uzzini par mūsu absolventu profesionālo darbību un karjeru:

Studiju programmas apguve dod iespēju iegūt profesionālo bakalaura grādu izglītībā un skolotāja pamatkvalifikāciju vienā no apakšprogrammām. Ar 3. studiju semestri studējošie uzsāk studijas otrās kvalifikācijas iegūšanai. 

Apakšprogrammas (pamatkvalifikācijas):