Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Programmu katalogs

Rakstiskā tulkošana - profesionālā maģistra studiju programma

Studiju virziens
Tulkošana
Fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds
Profesionālais maģistra grāds rakstiskajā tulkošanā
Iegūstamā kvalifikācija
Tulkotājs
Tiesības uz tālākām studijām
Tiesības studēt doktorantūrā
Akreditācijas termiņš
14.05.2013 - 28.05.2019
Programmas direktors
Gunta Ločmele
Programmas apjoms
80 KP jeb 120 ECTS
Programmas īstenošanas forma, ilgums
pilna laika: klātiene
4 semestri
Studiju maksa uzsākot studijas 2015. gada rudens semestrī
studiju maksa gadā - 2000 EUR
Studiju vietu skaits uzņemšanai 2015. gada rudens semestrī
budžeta vietas - 21
maksas vietas - 25
minimālais studējošo skaits - 10
Studiju uzsākšana
2015. rudens
Studiju organizācija
4 darba dienas nedēļā no plkst. 16.30 līdz 19.45 vai 21.30; iespējams arī sestdienās pēc konkrētās dienas lekciju plānojuma
Studiju valoda
Latviešu
Uzņemšanas nosacījumi
Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

 

Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)
 
Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);
 
Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);
 
Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas:
1) angļu/latviešu/angļu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu jāzina dzimtās valodas līmenī);
2) vācu/latviešu/vācu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu jāzina dzimtās valodas līmenī);
3) franču/angļu/latviešu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu jāzina dzimtās valodas līmenī);
4) angļu/latviešu/krievu (tulkošanas pamatvaloda – krievu jāzina dzimtās valodas līmenī).
 
Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma.
Iestājpārbaudījuma apraksts
Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām.

1.Rakstiskā daļa

1.1. Angļu-latviešu-angļu apakšprogramma
250 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no B valodas A valodā
150 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no A valodas B valodā

1.2. Vācu-latviešu-vācu apakšprogramma
250 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no B valodas A valodā
150 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no A valodas B valodā

1.3. Franču-angļu-latviešu apakšprogramma
200 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no C1 valodas A valodā
200 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no C2 valodas A valodā

1.4. Angļu-latviešu-krievu apakšprogramma
200 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no C1 valodas A valodā
200 vārdu gara ekonomiski politiska teksta tulkojums no C2 valodas A valodā

2. Intervija

2.1. Angļu-latviešu-angļu apakšprogramma un Vācu-latviešu-vācu apakšprogramma
Intervija A un B valodā par tulkotāja profesionālās darbības jautājumiem, ES institūcijām, aktualitātēm un juridiskā pamata jautājumiem.

2.2. Franču-angļu-latviešu apakšprogramma un Angļu-latviešu krievu apakšprogramma
Intervija A valodā par tulkotāja profesionālās darbības jautājumiem, ES institūcijām, aktualitātēm un juridiskā pamata jautājumiem.

Informācija par valodu dalījumu A, B un C valodā:

Tulkotāju darba valodas tiek iedalītas trīs kategorijās: A, B, C.

A valoda ir tulkotāja dzimtā valoda (vai tās ekvivalents), kurā tiek veikti tulkojumi no visām  pārējām darba valodām. Tā ir valoda, kuru tulkotājs pārzina vislabāk un kurā viņš var brīvi izteikt arī vissarežģītākās domas. Tāpēc tā ir tulkotāja aktīvā valoda.

B valoda ir valoda, kuru tulkotājs brīvi pārvalda, bet kura nav viņa dzimtā valoda. Tulkotājs var veikt tulkojumus šajā valodā no citas darba valodas. Tā arī ir tulkotāja aktīvā valoda.

C valoda ir valoda, kuru tulkotājs perfekti saprot, bet kurā viņš netulko. Tulkotājs tulko no šīs valodas savās aktīvajās valodās, tāpēc tulkotājam tā ir pasīvā valoda.

Avots: http://aiic.net/page/4004/working-languages
Kontaktinformācija
Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a
Programmas direktore prof. Gunta Ločmele, e-pasts: gunlo@lanet.lv
Studiju metodiķe Valentīna Goldmane, e-pasts: valgo@lanet.lv, tālr. 67033842
Studiju kursi
Apskatīt studiju kursus

Studiju plāns

Kursa nosaukums Pārbaudes veids KP
Rakstiskā tulkošana
80
A
56
Vispārizglītojošie studiju kursi
6
Valo5490 Latviešu valodas funkcionālā stilistika tulkotājiem Eksāmens 4
ValoP168 Terminogrāfija un datorprasme tulkotājiem Eksāmens 2
Nozares teorētiskie pamatkursi
4
Valo5486 Sagatavošanās profesijai Eksāmens 2
Valo5488 Tulkošanas teorija Eksāmens 2
Prakse
26
ValoP161 Tulkošanas prakse I (tulkoto tekstu analīze) Prakse 6
ValoP162 Tulkošanas prakse II (mācību tulkojumu prezentācija) Prakse 10
ValoP163 Tulkošanas prakse III (specializācija pa nozarēm) Prakse 10
Valsts pārbaudījums
20
ValoN001 Maģistra darbs Maģistra darbs 20
B
24
Angļu- latviešu- angļu
24
Valo5487 Biznesa tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5494 Ekonomikas tekstu tulkošana Eksāmens 2
ValoP101 Filmu un reklāmu tulkošana Eksāmens 2
ValoP004 Juridisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo6182 Kultūras aspekti tulkošanā Eksāmens 2
Valo5485 Medicīnas tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5493 Publicistisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5489 Rediģēšana tulkotājiem Eksāmens 2
ValoP102 Specializēto tekstu tulkošana no angļu, vācu un citām valodām latviešu valodā Eksāmens 2
Valo6180 Starpkultūru projekti Eksāmens 2
ValoP097 Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās valodās Eksāmens 2
Valo5669 Valodu varianti Eksāmens 2
SDSK5097 Valstmācība (Lielbritānija) Eksāmens 2
Franču- angļu- latviešu
24
Valo5487 Biznesa tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5494 Ekonomikas tekstu tulkošana Eksāmens 2
ValoP101 Filmu un reklāmu tulkošana Eksāmens 2
Valo6818 Frankofonija Eksāmens 2
ValoP004 Juridisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo6182 Kultūras aspekti tulkošanā Eksāmens 2
Valo5485 Medicīnas tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5493 Publicistisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5489 Rediģēšana tulkotājiem Eksāmens 2
ValoP102 Specializēto tekstu tulkošana no angļu, vācu un citām valodām latviešu valodā Eksāmens 2
Valo6180 Starpkultūru projekti Eksāmens 2
ValoP097 Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās valodās Eksāmens 2
Valo5669 Valodu varianti Eksāmens 2
Vācu - latviešu - vācu
24
Valo5487 Biznesa tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5196 Eiropas Savienība tulkošanas kontekstā (vācu - latviešu - vācu)* Eksāmens 2
Valo5494 Ekonomikas tekstu tulkošana Eksāmens 2
ValoP101 Filmu un reklāmu tulkošana Eksāmens 2
ValoP004 Juridisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5485 Medicīnas tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5493 Publicistisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5489 Rediģēšana tulkotājiem Eksāmens 2
ValoP102 Specializēto tekstu tulkošana no angļu, vācu un citām valodām latviešu valodā Eksāmens 2
Valo6180 Starpkultūru projekti Eksāmens 2
ValoP097 Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās valodās Eksāmens 2
Valo5000 Vācu valoda mūsdienu diskursā tulkotājiem Eksāmens 2
Angļu-latviešu-krievu
24
Valo5487 Biznesa tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5494 Ekonomikas tekstu tulkošana Eksāmens 2
ValoP101 Filmu un reklāmu tulkošana Eksāmens 2
ValoP004 Juridisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
SDSK5115 Krievu kultūras pamatkoncepti Eksāmens 2
Valo5172 Lingvistiskā pragmatika Eksāmens 2
Valo5485 Medicīnas tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5493 Publicistisko tekstu tulkošana Eksāmens 2
Valo5489 Rediģēšana tulkotājiem Eksāmens 2
ValoP102 Specializēto tekstu tulkošana no angļu, vācu un citām valodām latviešu valodā Eksāmens 2
Valo6180 Starpkultūru projekti Eksāmens 2
ValoP097 Tulkošana no latviešu valodas angļu, vācu un citās valodās Eksāmens 2

Papildus informācija

Zinātnes nozare
Valodniecība
EKI līmenis
7
Programmas praktiskā īstenošana
Vērtēšanas sistēma
Programmas izmaksas
Programmas akadēmiskais personāls
Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības, norādot uzdevumus
Palīgpersonāla raksturojums, norādot uzdevumus
Programmas materiāltehniskais nodrošinājums
Programmas atbilstība Latvijas Republikas un LU stratēģijai