Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursa katalogs (tālākizglītība)

Kursa "ValoT209 : Persiešu (farsi) valoda 4" dati

Kursa kods
ValoT209
Struktūrvienība
Indijas studiju un kultūras centrs
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija
Kurss paredzēts klausītājiem, kuri apguvuši Persiešu valodu I, Persiešu valodu II, Persiešu valodu III. Šis kurss ir turpinājums persiešu sarunvalodas apguvei un pamatā balstīsies uz jau iepriekš apgūto sarunvalodas leksiku. Tiks pievienotas jaunas tēmas, leksika, gramatikas un audio kurss. Kursā paredzēta iepazīšanās ar pasaulē pazīstamo persiešu dzejnieku Ferdousī, Saadī, Hāfeza atsevišķiem darbu fragmentiem.
Rezultāti
Pēc kursa apgūšanas klausītāji pratīs:
1.sarunvalodā iztirzāt tēmas, kas attiecas uz ārkārtas situācijām, laikapstākļiem un laika prognozi, vaļaspriekiem, iepirkšanos un pakalpojumiem, veselību un higiēnu, savstarpējām attiecībām; pratīs lietot pieklājības frāzes, runājot pa telefonu;
2.būs iepazinuši oriģinālā atsevišķus paraugus no dižo persiešu dzejnieku Ferdousī, Saadī un Hāfeza darbiem;
3.uzrakstīt vienkāršu stāstījumu, izmantojot sarunvalodas elementus apgūtās leksikas ietvaros.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Vērtējums par mājasdarbiem (50%), eksāmena nokārtošana rakstiskā un mutvārdu formā (25% un 25%).
Mācību literatūra
1.Colloquial Persian: the complete course for beginners/Abdi Rafiee. Entesharat-e rehnemā. 2001.
2.Derk-e metleb-e šenidārī. Ketāb-e temrīn. Menīže Geledārī. Entešārāt-e Mehrārmīn, 1351.
3.A.A. Vereteņņikov, A.J. Ļeonov „Čitajem na persidskom jazike s ulibkoi”. Posobije po razgovornomu persidskomu jaziku. Moskva, Cifrovičok, 2014.
4. Shahnameh. The Epic of the Kings. The national epic of Persia by Ferdowsi. Edition Yassavoli 2006, Teheran.
Papildliteratūra
1.Būstān. Šeih-e Adžal-e Saadī. Čāp-e čehārom: 1378. Čāphāne-je Sepehr, Tehrān.
2.Dīvān-e Hāfez. Hādže-je Šamsetdīn-e Mohammed-e Hāfez-e Šīrāzī. Tehrān, Džeihūn, 1382.
3.J. A. Rubinčik. Grammatika sovremennogo persidskogo literaturnogo yazika. Moskva, „Vostochnaya literatura”, 2001.
4.Ferheng-e fārsī be rūsī. Der do dželd. Be teshīh-o ehtemām: Jurij Rubinčik, čāp-e evvel 1381. Čāp-e „Gole nešār”.
5.Russko-persidskiy slovarj, pod redaktsiyei Ali Asadulajeva i L. S. Peisikova. Čāp-e ‘’Šāhin”, 1382.
Periodika un citi informācijas avoti
http://www.easypersian.com
Studiju programmas