Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursa katalogs (tālākizglītība)

Kursa "SpoZT006 : Hatha jogas praktikums 1" dati

Kursa kods
SpoZT006
Struktūrvienība
Indijas studiju un kultūras centrs
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija
Kurss sniedz iemaņas un praktiskas zināšanas Jogas apmācības pamatprincipos, kuri veicina patstāvīgu veselības, atlētisko īpašību un prāta līdzsvara izglītības izpratni. Pirmā līmeņa programmā, sākot iepazīties ar Ha-Tha Jogas sistēmu, par galveno mērķi studentiem tiek likts āsanu (fizisko un psihoenerģētisko stāvokļu), prānajāmas (elpas un smalkās enerģijas plūsmas kontroles) un meditācijas tehniku treniņš un prakse, lai pilnveidotu savu veselības uzturēšanas sistēmu. Studenti apgūst “Saules sveicienu” (Surya Namaskar), apgriezto āsanu virknes, vērptās slodzes nozīmi, balansējošās āsanas, bandhas, prānajāmas tehnikas, meditācijas metodes, relaksāciju u.c..
Rezultāti
Pēc kursa apgūšanas, praktizētāji:
1. ir apguvuši un spēj pielietot un izskaidrot Jogas apmācības pamatprincipus un Hatha jogas pamata tehnikas;
2. zinot Jogas pamatprincipus, prot sistematizēt sev atbilstošu, veselībai draudzīgu fizisko un psiholoģisko slodzi ;
3. ir attīstījuši spējas koncentrēties, nostiprinājuši ķermeņa muskulatūru, ieguvuši iemaņas pilnīgāk kontrolēt savu ķermeni un kustības, apguvuši jogas pamatasānas un iemācījušies pareizi elpot;
4. spēj identificēt un aprakstīt sekojošu Jogas vingrinājumu sistēmu: Bandhas, Prānajāmas, Mudras, Āsanas - Paščimottana-asana, Bhudžanga-asana, Matsjendra-asana, Parvata-asana, Vrikša-asana, Pada-hasta-asana, Trikona-asana, Vira-bhadra-asana, Sarvanga-asana, Hala-asana, Siddha-asana , u.c. ;
5. spēj izmantot apgūtos Jogas principus, teorētiskos pamatus un prasmes savā fiziskās kultūras un sevis pilnveides darbībā, kā arī pielietot metodi traumu profilaksei, kustību optimālai organizēšanai un kustību repertuāra paplašināšanai;

6. spēj patstāvīgi strukturēt un virzīt savu mācīšanos un profesionālo pilnveidi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izcilai praktikuma kursa programmas apgūšanai nepieciešams 100% nodarbību apmeklējums. Sekmīgai praktikuma kursa programmas apgūšanai nepieciešams 80% nodarbību apmeklējums.
Pabeidzot programmu, studentam jānokārto eksāmens jogas praktiskajās iemaņās (100%).
Mācību literatūra
1. Joga, Svāmī Abikānanda Sarasvatī Apgāds „Jumava”, 2006, ISBN 9984-38-018-1
2. The Complete Illustrated Book of Yoga by Swami Vishnu-devananda, Bell Publishing/Julian Press, 1959, ISBN 0-517-88431-3

3. Asana Pranayma, Mudra, Bandha written by Swami Satyananda Saraswati (1969). Yoga Publication Trust
Periodika un citi informācijas avoti
1. www.yogajournal.com/

2. https://yoga.com/
Studiju programmas