Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursa katalogs (tālākizglītība)

Kursa "SpoZT005 : Indiešu dejas I" dati

Kursa kods
SpoZT005
Struktūrvienība
Indijas studiju un kultūras centrs
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
466465896
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt klausītājiem pamatzināšanas par klasiskajām indiešu dejām. Klausītājiem tiks mācīti pamatsoļi un roku pozīcijas (mudras), kā arī 10 indiešu deju vingrinājumi (kas domāti dažādām ķermeņa daļām un muskuļu grupām, lai ķermenis labāk varētu pielāgoties un izpildīt dažādas tehnikas). Kurss nodrošina arī spējas labāk iepazīt savu ķermeni un dejas mākslu kopumā.
Šajā kursā tiks mācīts indiešudejas dejas Odissi stils, kas ir viena no senākajām un visvairāk izvērstajām dejas sistēmām visā pasaulē un ir izgājis gandrīz divus gadu tūkstosus ilgu attīstības procesu. Odissi stils radies Orissa reģionā. Tas is graciozs, maigs un ļoti standartizēts dejošanas stils. Dažreiz to mēdz dēvēt par indiešu baletu. Šī stila pamatā ir divas pozīcijas: tribhanga (trīskāršā ķermeņa pozīcija), kas simbolizē sievišķo aspektu, un Čovka (četri stūri), kas simbolizē vīrišķo aspektu.
Rezultāti
Kursa nobeigumā klausītāji:
1.būs iemācījušies Indijas svarīgāko klasisko deju pamatteoriju un būs guvuši īsu pārskatu par vēsturi;
2.būs apguvuši un varēs demonstrēt indiešu klasiskā Odissi stila 10 galvenos soļus Čauka un Tribhanga tehnikās;
3.būs apguvuši indiešu klasiskajā Odissi stila svarīgākās ķermeņa pozīcijas un kustības;
4.būs apguvuši “Sveicienu mātei Zemei”, ko izpilda visu deju prakses iesākumā un noslēgumā;
5.būs spējīgi nosaukt un parādīt galvenās roku kustības (hasta mudras), ko izmanto indiešu klasiskajās dejās;
6.būs spējīgi demonstrēt skatītājiem īsu indiešu Odissi stila dejas fragmentu.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Regulārs apmeklējums, mājas uzdevumu izpilde un nodošana (50%), praktisks eksāmens divās daļās (25% un 25%).
Mācību literatūra
1.“Odissi Dance” by D.N.Patnaik
2.“Dances of India” by Sharon Lowen
3.“Mudras : Yoga in Your Hands” by Gertrud Hirschi
4.“Cultural Rhythms In Emotions, Narratives And Dance” by Nita Mathur
5.“Odissi Dance Pathfinder” Vol. 1 (Illustrated), Odissi Research Centre, Bhubaneswar. Third Edition, 2005.
6.“Odissi Dance Path Finder” Vol. 2 (Illustrated). Odissi Research Centre, Bhubaneswar. First Edition, 2005.
Studiju programmas