Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursa katalogs (tālākizglītība)

Kursa "MateT015 : Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana vidusskolā" dati

Kursa kods
MateT015
Struktūrvienība
Fizikas un matemātikas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
Kopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
24618-24
Kursa anotācija
Nodarbībās tiek aplūkoti galvenie matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanas veidi un biežāk lietotās metodes vidusskolā, kā arī skolēnu darbu vērtēšanas principi.
Nodarbību mērķis ir vidusskolas matemātikas skolotājiem sniegt pamatzināšanas, kas nepieciešamas, lai gatavotu skolēnus matemātikas olimpiādēm.
Rezultāti
Prot klasificēt un atrisināt standarta matemātikas olimpiāžu uzdevumus, atpazīst tipiskākās skolēnu kļūdas matemātikas olimpiāžu darbos, prot darbus atbilstoši novērtēt.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Jāapmeklē vismaz 80% nodarbību un aktīvi jāpiedalās semināros.
Mācību literatūra
1. nms.lu.lv
2. http://nms.lu.lv/biblioteka/tematiskie-materiali/

3. http://nms.lu.lv/biblioteka/uzdevumu-krajumi/
Studiju programmas