Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursa katalogs (tālākizglītība)

Kursa "MākZT004 : Ievads Indijas klasiskajā mūzikā un tās filozofiskajā pasaules uztverē" dati

Kursa kods
MākZT004
Struktūrvienība
Indijas studiju un kultūras centrs
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija
Kursā paredzēts studentus iepazīstināt ar Indijas klasiskās mūzikas pamatiem, izmantojot trīs apmācības formas:
(a) lekcijas par bāzes koncepcijām;
(b) īpaši sagatavotu mūzikas paraugu klausīšanos un analīzi, “dzīvas” mūzikas demonstrācijas;
(c) praktiskas nodarbības, apgūstot konkrētas tehnikas.

Kursa īpašais aspekts – iepazīstināt tā klausītājus, kā Indijas klasiskās mūzikas koncepcijas un tās formu uzbūve sasaucas ar Indijā izplatītajiem priekšstatiem par mūsu pasaules uzbūvi.
Rezultāti
Kursa nobeigumā:
1. klausītāji izprot Indijas klasiskās mūzikas pamatus;
2. klausītāji iegūst iemaņas šīs muzikālās tradīcijas uztverei;
3. klausītāji ir spējīgi patstāvīgi identificēt tās dažādas pamatformas un žanrus;

4. klausītāji iegūst pamatiemaņas Ziemeļindijas klasiskās mūzikas instrumentu spēlē pēc izvēles. Izvēlē ietilpst stīgas instrumenti – sārods (šeit un turpmāk kursīvā iekaviņās norādīta angļu valodas transliterācija – sarod), sitāra (sitar), tampūra (tampura) – vai sitamais instruments – tabla (tabla).
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Izcilai lekciju kursa programmas apgūšanai nepieciešams 100% lekciju / nodarbību apmeklējums. Sekmīgai lekciju kursa programmas apgūšanai nepieciešams 80% lekciju / nodarbību apmeklējums.
Studentam jānokārto kontroldarbs mūzikas klausīšanās mākslā (50%) un eksāmens tala skaitīšanas un mūzikas žanru atpazīšanas iemaņās (50%)
Mācību literatūra
1. Lekciju un nodarbību konspekti.
2. Alaap. (R.R. Menon, B.D.Gupta, T.Padmasani, (C) by Sri Aurobindo Society) ISBN 81-7060-098-7
3. Indian Music in Performance: A Practical Introduction. (N.Sorrel, R.Narayan) ISBN-10: 0719007569
4. The ragas of North India. (Walter Kaufman) ISBN 0-253-34780-7


5. The Raga Guide: A Survey of 74 Hindustani Ragas. (Ed. J.Bor, by S.Rao, W.V. der Meer, J.Harvey) ISBN-10: 0954397606
Studiju programmas