Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Augstākā līmeņa studiju programmas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.05.2017

* Ārpuskonkursa reģistrācijai maģistra studiju programmās var pieteikties 2016./2017. akadēmiskā gada LU absolventi saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem attiecīgajā maģistra studiju programmā. Personām, kuras ieguvušas tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju, tiek nodrošinātas budžeta studiju vietas 50% apjomā no studiju programmā paredzētā budžeta studiju vietu skaita. Gadījumos, ja pretendentu skaits ir lielāks par ārpuskonkursa reģistrācijai nodrošināto budžeta studiju vietu skaitu, notiek konkurss, ņemot vērā vidējo svērto atzīmi (60%) un noslēguma pārbaudījumu kopējo atzīmi (40%) iepriekšējās studijās. Reflektanti, kuri neiegūst tiesības uz ārpuskonkursa reģistrāciju, drīkst pretendēt uz studiju vietu uzņemšanā kopējā kārtībā.

Rezultāti par tiesībām uz ārpuskonkursa reģistrāciju tiek paziņoti 10.07.

Programma                                                                   Līmenis Pieteikšanās (dokumentu iesniegšana) Iestājpārbaudījums Rezultātu paziņošana
Rezultātus iespējams uzzināt arī LU Informatīvajā sistēmā (www.luis.lv)
Reģistrācija
(reģistrēties iespējams pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas)
Datums Laiks Vieta Datums Laiks Vieta
Bioloģijas fakultāte
Bioloģija MSP 3.07.-14.07. Darba dienās
10.00 - 15.00
Jelgavas ielā 1,
501. telpa
17.07. plkst.10.00
Jelgavas ielā 1, 545. telpa
17.07. plkst. 14.00
Jelgavas ielā 1, 501. telpa
18.07. - 21.07  O., T., C. 9.00 - 15.00

Pk., 21.07. no 9.00 - 12.00
Jelgavas ielā 1,
501. telpa
Uzturzinātne MSP 17.07. plkst.12.00
Jelgavas ielā 1, 433. telpa
17.07. plkst. 14.00
Jelgavas ielā 1, 501. telpa
Datorikas  fakultāte
Datorzinātnes MSP 03.07. - 14.07.

*Ārpuskonkursa reģistrācijai:
03.07.-07.07.
Pr., T., Pk.: 9.00-12.00
O., C.: 13.00-16.30
Raiņa bulv. 29,
411. telpa
__ 17.07. plkst. 10.00
Raiņa bulv. 29, 411. telpā
Vispārējā reģistrācija:
17.07.-21.07.

*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07.-21.07.
T., Pk.: 9.00-12.00
O., C.: 13.00-16.30

17.07. 10.30-12.00
Raiņa bulv. 29,
411. telpa
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomika MSP 03.07. - 14.07.

*Ārpuskonkursa reģistrācijai
no 03.07. - 07.07.
Pr., T., Pk.: 10.00-14.00
O., C.: 15.00-19.00
Aspazijas bulv. 5.,
324.telpa
17.07. plkst.10.00
Aspazijas bulv. 5, 306.auditorija
17.07.
Aspazijas bulv. 5, 324. telpa
Vispārējā reģistrācija:
18.07. - 21.07.

*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07.-21.07.plkst. 12.00
Pr., T., Pk.: 10.00-14.00
O., C.: 14.00-19.00
Aspazijas bulv. 5 324.telpa
Vadības zinības MSP 17.07., plkst. 10.00
Aspazijas bulv. 5, 305.telpa
17.07.
Aspazijas bulv. 5, 324. telpa
Vispārējā reģistrācija:
18.07. - 21.07.

*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07.-21.07.plkst. 12.00
Starptautiskās attiecības (ekonomika) MSP 03.07. - 14.07.

17.07. plkst. 12.00
Aspazijas bulv. 5, 407.telpa 
17.07.
Aspazijas bulv. 5, 324. telpa
18.07. - 21.07.
Eiropas studijas MSP 17.07. plkst. 12.00
Aspazijas bulv. 5, 409. telpa
17.07.
Aspazijas bulv. 5, 324. telpa
18.07. - 21.07.
Starptautiskais bizness PMSP 17.07. plkst. 12.00
Aspazijas bulv. 5, 407.telpa 
17.07.
Aspazijas bulv. 5, 324. telpa
18.07. - 21.07.
Finanšu ekonomika PMSP 17.07. plkst. 11.00
Aspazijas bulv. 5, 424. telpa
17.07.
Aspazijas bulv. 5, 324. telpa
18.07. - 21.07.
Grāmatvedība un audits PMSP 17.07. plkst.10.00
Aspazijas bulv. 5, 412. telpa
17.07.
Aspazijas bulv. 5, 324. telpa
18.07. - 21.07.
Sabiedrības vadība MSP 17.07. plkst.12.00
Aspazijas bulv. 5, 404. telpa
17.07.
Aspazijas bulv. 5, 324. telpa
18.07. - 21.07.
Projektu vadīšana PMSP __ 17.07.
Aspazijas bulv. 5, 324. telpa
18.07. - 21.07.
Fizikas un matemātikas fakultāte
Fizika MSP 04.07.
05.07.
13.07.
14.07.
04.07. 11.00-15.00
05.07. 15.00 - 18.00
13.07. 11.00 - 15.00
14.07. 11.00 - 13.00
Zeļļu ielā 25,
102. telpa
_ 17.07. plkst.13.00
Zeļļu ielā 25, informācijas stends pie dekanāta
17.07.
20.07.
21.07.
17.07. 14.00-18.00
20.07. 11.00-15.00
21.07. 11.00-13.00
Zeļļu ielā 25,
102. telpa
Matemātika MSP _
Optometrija PMSP 13.07.
14.07.
13.07. 9.00-17.00
14.07. 9.00-12.00.
Jelgavas ielā 1,
430. telpa
_ 17.07. plkst. 13.00
Jelgavas ielā 1, informācijas stends 4. stāvā un 430. kabinetā
17.07.
18.07.
21.07.
17.07. 13.00 - 17.00
18.07. 9.00-17.00
21.07. 9.00-12.00
Jelgavas ielā 1,
430. telpa
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Ģeogrāfija MSP 03.07.-14.07.

*Ārpuskonkursa reģistrācijai
03.07. - 07.07.
03.07.  9.30-13.00
04.07. 14.00-17.00
05.07.  9.30-13.00
06.07. 14.00-17.00
07.07. 9.30-13.00
 
10.07. 9.30-13.00
11.07. 14.00-17.00
12.07. 9.30-13.00
13.07. 14.00-17.00
14.07. 9.30-13.00  
Jelgavas ielā 1
224.kab.
19.07. plkst. 10.00
Jelgavas ielā 1; 324. kab.
19.07. plkst. 13.00
Jelgavas ielā 1; 324. aud.
Vispārējā reģistrācija:
17.07. - 21.07.

*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07.-21.07.
10.07. 9.30-13.00
11.07. 14.00-17.00
12.07. 9.30-13.00
13.07. 14.00-17.00
14.07. 9.30-13.00

17.07. 9.30-13.00
18.07.  14.00-17.00
19.07. 9.30-13.00
20.07. 14.00-17.00
21.07. 9.30-13.00
Jelgavas ielā 1
214.kab.
Ģeoloģija MSP 17.07. plkst. 10.00
Jelgavas ielā 1; 327. kab.
17.07. plkst. 12.00
Jelgavas ielā 1; 327. kab.
Vides zinātne MSP 18.07. plkst. 10.00
Jelgavas ielā 1; 324. kab.
18.07. plkst. 13.00
Jelgavas ielā 1; 324. kab.
Telpiskās attīstības
plānošana
PMSP 03.07.-14.07. 17.07. plkst. 11.00
Jelgavas ielā 1; 324. aud.
17.07. plkst. 17.00
Jelgavas ielā 1; 324. kab.
Humanitāro zinātņu fakultāte
Klasiskā filoloģija MSP 03.07. - 14.07.


*Ārpuskonkursa reģistrācijai:
03.07. - 07.07.
03.07. 12.00-16.00
04.07. 9.00-15.00
05.07. 10.00-16.00
06.07. 12.00-18.00
07.07. 9.00-12.00

10.07. 12.00-16.00
11.07. 9.00-15.00
12.07. 10.00-16.00
13.07. 12.00-18.00
14.07. 9.00-12.00
Visvalža iela 4a,
329A. telpā
__ 17.07. plkst. 12.00
Visvalža ielā 4a
2./3./4. stāvā informācijas stendā
Vispārējā reģistrācija:
17.07. - 21.07.


*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07. - 21.07.
10.07. 12.00-16.00
11.07. 9.00-15.00
12.07. 10.00-16.00
13.07. 12.00-18.00
14.07. 9.00-12.00

17.07. 12.00-18.00
18.07. 9.00-16.00
19.07. 9.00 - 17.00
20.07. 10.00 - 18.00
21.07. 9.00 - 12.00
Visvalža iela 4a
Angļu filoloģija MSP Visvalža iela 4a,
329. telpā
__
Orientālisika MSP Visvalža iela 4a,
425. telpā
__
Krievu filoloģija MSP Visvalža iela 4a,
329. telpā
__
Vācu filoloģija MSP Visvalža iela 4a,
329. telpā
__
Romāņu valodu un kultūru studijas MSP Visvalža iela 4a,
329. telpā
__
Baltu filoloģija MSP Visvalža iela 4a,
212. telpā
19.07. plkst. 10.00
Visvalža iela 4a, 218. auditorija
19.07. plkst. 15.00
Visvalža ielā 4a
2./3./4. stāvā informācijas stendā
Baltijas jūras reģiona studijas MSP 03.07. - 14.07. Visvalža iela 4a,
212. telpā
__ 17.07. plkst. 12.00
Visvalža ielā 4a
2./3./4. stāvā informācijas stendā
17.07.- 21.07. 17.07. 12.00-18.00
18.07. 9.00-16.00
19.07. 9.00 - 17.00
20.07. 10.00 - 18.00
21.07. 9.00 - 12.00
Visvalža iela 4a
Kultūras un sociālā antropoloģija MSP Visvalža iela 4a,
329A. telpā
17.07. plkst. 15.00
Visvalža iela 4a, 204. auditorija
18.07. plkst. 10.00
Visvalža ielā 4a
2./3./4. stāvā informācijas stendā
Konferenču tulkošana PMSP Visvalža iela 4a,
329.A. telpā
Rakstiskais pārbaudījums:
17.07. , plkst. 10.00
Visvalža ielā 4a, 205. telpa

Intervija:
17.07. plkst. 13.00
vai  18.07. plkst. 9.00
Visvalža ielā 4a, 310. telpa
18.07. plkst. 12.00
Visvalža ielā 4a
2./3./4. stāvā informācijas stendā
Rakstiskā tulkošana PMSP Visvalža iela 4a,
329.A. telpā
Rakstiskais pārbaudījums:
18.07. , plkst. 13.00
Visvalža ielā 4a, 203., 314. telpa

Intervija:
19.07. plkst. 10.00
Visvalža ielā 4a, 420., 419. telpa
20.07. plkst. 10.00
Visvalža ielā 4a
2./3./4. stāvā informācijas stendā
Juridiskā fakultāte
Tiesību zinātnes MSP 03.07.
04.07.
05.07.
06.07.
11.07.
12.07.
13.07.
14.07.
14.00-17.00
10.00-14.00
10.00-14.00
9.00-11.00
14.00-18.00
10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-13.00 
Raiņa bulv. 19
257. kab.
__ 14.07. plkst. 15.00
Raiņa bulv.19.
pie JF ziņojumu dēļa 
17.07.- 21.07.

17.07.

10.00-12.00 un

13.00-15.00

18.07.

9.00-11.00

un

12.00-14.00

19.07.

10.00-13.00

un

14.00-18.00

20.07.

10.00-13.00

un

14.00-17.00

21.07.

9.00-11.00

un

12.00-14.00

Reģistrācijas veidlapu aizpildīšana Raiņa bulv. 19, 7. auditorija, līgumu slēgšana 257. telpa
Tiesību zinātnes PMSP
Ķīmijas fakultāte
Ķīmija MSP 03.07. - 14.07. Pr., T., Pk.: 10.00-13.00
O., C.: 14.00-17.00
Jelgavas ielā 1
601. telpā
__ 17.07. plkst. 10.00
Jelgavas ielā 1 
17.07.- 21.07. 10.00 - 16.00 Jelgavas ielā 1
601. telpā
Darba vides aizsardzība un ekspertīze PMSP 17.07. plkst. 10.00-12.00
Jelgavas ielā 1,
 223. telpa
19.07. plkst.10.00,
Jelgavas ielā 1
19.07.- 21.07. 10.00 - 12.00
Medicīnas fakultāte
Farmācija MSP

03.07. - 05.07.


06.07.


07.07.


10.07. - 13.07.


14.07.

03.07. -05.07. 9.30-11.30 13.00-16.30

 

06.07.

9.30-13.00 14.30-18.00

 

07.07. 

9.30-11.30 13.00-16.30

 

10.07. -13.07. 9.30-11.30 13.00-16.30

 

14.07.

9.30-13.00 14.30-16.00

Raiņa bulv. 19,
205. telpā
__ 17.07. plkst. 9.00
Raiņa bulv. 19, 205. telpā
17.07.-21.07. 17.07. 9.30-17.30
18.07. 8.30-17.30
19.07. 9.00 - 17.00
20.07. 9.00 - 18.00
21.07. 8.30 - 13.00
Raiņa bulv. 19,
205. telpā
Māszinības MSP 03.07. -05.07.
10.07.- 12.07.
14.07.

03.07. -05.07. 9.30-11.30 un

13.00-16.30

 

10.07.- 12.07. 10.30-13.00 un

14.30-18.00

 

14.07.

9.30-13.00 un 14.30-16.00

Raiņa bulv. 19,
109. telpā
17.07. plkst. 10.00
Raiņa bulv. 19, 109. telpā
17.07.
19.07.
21.07.
17.07. 10.30 -17.00
19.07. 9.30 -18.00
21.07. 9.30-13.00
Raiņa bulv. 19,
109. telpā
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Izglītības zinātnes MSP 03.07. - 14.07.


*Ārpuskonkursa reģistrācijai
03.07. - 07.07.
03.07. 10.00-14.00
04.07. 14.00-18.00
05.07. 10.00-14.00
06.07. 14.00-18.00
07.07. 10.00-14.00

10.07. 10.00-14.00
11.07. 14.00-18.00
12.07. 10.00-14.00
13.07. 14.00-18.00
14.07. 10.00-12.00
Jūrmalas gatve 76
A 226 .telpa
17.07. plkst. 10.00
Jūrmalas gatve 76,
G18. telpa (jaunais korp.)  
17.07. plkst. 14:00
Jūrmalas gatve 76
G18 .telpa
Vispārējā reģistrācija:
18.07.-21.07.
*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07. - 21.07.
10.07. 10.00-14.00
11.07. 14.00-18.00
12.07. 10.00-14.00
13.07. 14.00-18.00
14.07. 10.00-12.00

17.07. 10.00-14.00
18.07. 14.00-18.00
19.07. 10.00-14.00
20.07. 14.00-18.00
21.07. 10.00-14.00
Jūrmalas gatve 76
A 226 .telpa
Pedagoģija MSP Jūrmalas gatve 76
A 117.telpa
18.07. plkst. 10.00
Jūrmalas gatve 76,
G1. telpa
18.07. plkst. 13:00
Jūrmalas gatve 76
G1.telpa
Vispārējā reģistrācija:
18.07.-21.07.
*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07. - 21.07.
Jūrmalas gatve 76
A 117.telpa
Izglītības vadība PMSP Jūrmalas gatve 76
A 226 .telpa
17.07. plkst. 12.00
Jūrmalas gatve 76,
G18. telpa  
17.07. plkst. 14:00
Jūrmalas gatve 76
G18 .telpa
Vispārējā reģistrācija:
18.07.-21.07.
*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07. - 21.07.
Jūrmalas gatve 76
A 226 .telpa
Psiholoģija PMSP Jūrmalas gatve 76
A 327.telpa
18.07. plkst. 10.00
Jūrmalas gatve 76,
A 324. un B6. telpa
19.07. plkst. 10:00
Jūrmalas gatve 76
A 327.telpa
Vispārējā reģistrācija:
19.07.-21.07.
*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07. - 21.07.
Jūrmalas gatve 76
A 327.telpa
Dažādības pedagoģiskie risinājumi MSP 03.07. - 14.07. Jūrmalas gatve 76
A-117 .telpa
18.07. plkst. 14.00
Jūrmalas gatve 76,
A105.telpa
18.07. plkst. 16:00
Jūrmalas gatve 76
A105 .telpa
17.07. - 21.07. Jūrmalas gatve 76
A-117 .telpa
Skolotājs,
visās apakšprogrammās
2.līm. PSP Jūrmalas gatve 76
V 204. telpa
__ 17.07., plkst. 10.00
Jūrmalas gatve 76
V 204. telpa
17.07. - 21.07. Jūrmalas gatve 76
V 204. telpa
Skolotājs,
visās apakšprogrammās
PMSP Jūrmalas gatve 76
V -317.telpa
18.07. plkst. 10.00
Jūrmalas gatve 76
V 315. telpa
18.07., plkst. 17.00
Jūrmalas gatve 76,
V -315.telpa
17.07. - 21.07. Jūrmalas gatve 76
V -317.telpa
Sociālo zinātņu fakultāte
Bibliotēkzinātne un
informācija
MSP 03.07.-14.07.

*Ārpuskonkursa reģistrācijai
03.07. -07.07.
Darba dienās:
10.00-13.00 un 14.00-18.00

Lomonosova ielā 1a
220. telpa
18.07. plkst 10.00
Lomonosova ielā 1a,
208. auditorija
19.07. plkst 10.00
LU Informatīvajā sistēmā (www.luis.lv)
Vispārējā reģistrācija:
19.07.-21.07.
*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07. - 14.07.
Darba dienās:
10.00-13.00 un 14.00-18.00
Lomonosova ielā 1a, 220. telpa
Komunikācijas zinātne MSP 17.07. plkst. 10.00
Lomonosova ielā 1a,
208. auditorija
18.07. plkst 10.00
LU Informatīvajā sistēmā (www.luis.lv)
Vispārējā reģistrācija:
18.07.-21.07.
*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07. - 14.07.
Politikas zinātne MSP 17.07. plkst. 13.00  
Lomonosova ielā 1a,
323. auditorija                
18.07. plkst 10.00
LU Informatīvajā sistēmā (www.luis.lv) 
Vispārējā reģistrācija:
18.07.-21.07.
*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07. - 14.07.
Socioloģija MSP 17.07. plkst. 9.00
Lomonosova ielā 1a,
203. auditorija              
18.07. plkst. 10.00
LU Informatīvajā sistēmā (www.luis.lv)        
Vispārējā reģistrācija:
18.07.-21.07.
*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07. - 14.07.
Diplomātija MSP 03.07.-14.07. Darba dienās:
10.00-13.00 un 14.00-18.00
Lomonosova ielā 1a
220. telpa
17.07. plkst. 10.00
Lomonosova ielā 1a,
309. auditorija              
18.07. plkst 10.00
LU Informatīvajā sistēmā (www.luis.lv) 
18.07.-21.07. 10.00 - 13.00 un 14.00 - 18.00 Lomonosova ielā 1a, 220. telpa
Teoloģijas fakultāte
Teoloģija MSP 03.07.-14.07.


*Ārpuskonkursa reģistrācijai:
03.07.-07.07.
03.07. - 05.07.
10.00-17.00

06.07. 14.00-19.00
07.07. 10.00-17.00
10.07. 9.00-14.00
11.07. 14.00-19.00
12.07. 9.00-14.00
13.07. 14.00-19.00
14.07. 10.00-18.00
Raiņa bulv. 19,
dekanātā (162.telpa)
__ 17.07. plkst.10.00,
Raiņa bulv. 19., 162.telpa
Vispārējā reģistrācija:
17.07.-21.07.


*Ārpuskonkursa reģistrācija:
10.07.-21.07.
10.07. 9.00-14.00
11.07. 14.00-19.00
12.07. 9.00-14.00
13.07. 14.00-19.00
14.07. 10.00-18.00

17.07. 10.00-17.00
18.07. 10.00-17.00
19.07. 11.00-18.00
20.07. 10.00-17.00
21.07. 10.00-15.00
Raiņa bulv. 19,
dekanātā (162.telpa)
Vēstures un filozofijas fakultāte
Vēsture MSP 03.07. - 14.07. 03.07. 12.00-17.00
04.07. 10.00-15.00
05.07. 10.00-15.00
06.07. 10.00-15.00
07.07. 10.00-15.00
10.07. 12.00-17.00
11.07. 10.00-15.00
12.07. 10.00-15.00
13.07. 12.00-18.00
14.07. 10.00-15.00
Aspazijas bulv. 5,
dekanāts (233. telpā)
17.07. plkst. 12.00
Aspazijas bulv. 5, 503.auditorija
17.07. plkst. 14.00
Aspazijas bulv. 5, dekanātā
17.07.-21.07. 17.07. 14.00-15.00
18.07. 8.30-15.00
19.07. 10.00-15.00
20.07. 12.00-18.00
21.07. 10.00-15.00
Aspazijas bulv. 5,
dekanāts (233. telpā)
Filozofija MSP 17.07. plkst. 10.30
Aspazijas bulv. 5, 506.auditorija
17.07. plkst. 14.00
Aspazijas bulv. 5, dekanātā
17.07.-21.07.

MSP - maģistra studiju programma
PMSP - profesionālā maģistra studiju programma
2. līm. PSP - otrā līmeņa profesionālā studiju programma (ar iepriekšējo augstāko izglītību)