Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Rakstiskā tulkošana – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.11.2014

Studiju virziens Tulkošana (tai skaitā Rakstiskās tulkošanas profesionālā maģistra studiju programma) ir akreditēts līdz 28.05.2019.

Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds rakstiskajā tulkošanā
Iegūstamā kvalifikācija: tulkotājs 
Studiju programmas direktore: prof. Gunta Ločmele
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 80 kredītpunkti
Studiju programmas forma: PLK (pilna laika klātiene) - 4 darba dienas nedēļā no plkst. 16.30 līdz 19.45 vai 21.30; iespējams arī sestdienās pēc konkrētās dienas lekciju plānojuma
Studiju programmas ilgums: 4 semestri

Mācību valoda: angļu un latviešu; vācu un latviešu; angļu, franču un latviešu; angļu, krievu un latviešu

Apakšprogrammas:  angļu/latviešu/angļu; vācu/latviešu/vācu; franču/angļu/latviešu; angļu/latviešu/krievu.

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana”  (iepriekš – profesionālo studiju programma „Tulkotājs”) ir saņēmusi EMT kvalitātes zīmi, 64 programmu konkurencē kļūstot par vienu no 20 jaunajām tīkla dalībniecēm.
Eiropas tulkošanas maģistra studiju programmu tīkls ir veidots pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas. Tas apvieno Eiropas Savienības valstu un arī vienas ārpuskopienas valsts (Šveices) rakstiskās tulkošanas maģistra programmas, kurām ir piešķirta EMT kvalitātes zīme, jo tās atbilst EMT noteiktajiem tulkošanas programmu kvalitātes kritērijiem – tās sniedz darba tirgus prasībām atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas, tajās strādā kvalificēti mācībspēki, tās izmanto jaunākās tulkošanas tehnoloģijas, ir novatoriskas, tām ir starptautiski kontakti un sadarbība ar darba devējiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Vairāk par PMSP „Rakstiskā tulkošana” Humanitāro zinātņu fakultātes mājas lapā

Vairāk par European Master's in Translation (EMT)
 
Uzņemšanas prasības:
 
Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība;

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas:

1) angļu/latviešu/angļu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu jāzina dzimtās valodas līmenī);
2) vācu/latviešu/vācu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu jāzina dzimtās valodas līmenī);
3) franču/angļu/latviešu (tulkošanas pamatvaloda – latviešu jāzina dzimtās valodas līmenī);
4) angļu/latviešu/krievu (tulkošanas pamatvaloda – krievu jāzina dzimtās valodas līmenī).
Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma.

Papildu informācija:
 
 
Humanitāro zinātņu fakultāte, Rīgā, Visvalža ielā 4a 
Programmas direktore prof. Gunta Ločmele, e-pasts: gunlo@lanet.lv, 
Studiju metodiķe Valentīna Goldmane, e-pasts: valgo@lanet.lv, tālr. 67033842