Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Rakstiskā tulkošana – profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.05.2014

Studiju virziens Tulkošana (tai skaitā Rakstiskās tulkošanas profesionālā maģistra studiju programma) ir akreditēts līdz 28.05.2019.

Fakultāte: Humanitāro zinātņu fakultāte
Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds rakstiskajā tulkošanā
Iegūstamā kvalifikācija: tulkotājs 
Studiju programmas direktore: prof. Gunta Ločmele
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 80 kredītpunkti
Studiju programmas forma: PLK (pilna laika klātiene) - 3 - 4 darba dienas nedēļā no plkst. 16.30 vai 18.15; iespējams arī sestdienās pēc konkrētās dienas lekciju plānojuma
Studiju programmas ilgums: 4 semestri

Studiju maksa (pilna programmas apguve): 4268 EUR / 3000 Ls
Studiju maksa (1. studiju gadā): 2134 EUR / 1500 Ls

Studiju vietu skaits: budžeta - 20, maksas - 25
Minimālais studentu skaits: 10

Apakšprogrammas:  angļu/latviešu/angļu; vācu/latviešu/vācu; franču/angļu/latviešu; angļu/latviešu/krievu.

Profesionālā maģistra studiju programma „Rakstiskā tulkošana”  (iepriekš – profesionālo studiju programma „Tulkotājs”) ir saņēmusi EMT kvalitātes zīmi, 64 programmu konkurencē kļūstot par vienu no 20 jaunajām tīkla dalībniecēm.
Eiropas tulkošanas maģistra studiju programmu tīkls ir veidots pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas. Tas apvieno Eiropas Savienības valstu un arī vienas ārpuskopienas valsts (Šveices) rakstiskās tulkošanas maģistra programmas, kurām ir piešķirta EMT kvalitātes zīme, jo tās atbilst EMT noteiktajiem tulkošanas programmu kvalitātes kritērijiem – tās sniedz darba tirgus prasībām atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas, tajās strādā kvalificēti mācībspēki, tās izmanto jaunākās tulkošanas tehnoloģijas, ir novatoriskas, tām ir starptautiski kontakti un sadarbība ar darba devējiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Vairāk par PMSP „Rakstiskā tulkošana” Humanitāro zinātņu fakultātes mājas lapā

Vairāk par European Master's in Translation (EMT)
 
 Uzņemšanas prasības:
 
 
Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000);

Iepriekšējā izglītība: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība;

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV);

Piezīme: studiju programmā ir šādas apakšprogrammas: angļu/latviešu/angļu; vācu/latviešu/vācu; franču/angļu/latviešu; angļu/latviešu/krievu. Reģistrējoties studijām, jānorāda apakšprogramma.

Papildu informācija:
 
 
Rīga, Visvalža iela 4a 
Programmas direktore prof. Gunta Ločmele, e-pasts: gunlo@lanet.lv, 
Studiju metodiķe Valentīna Goldmane, e-pasts: valgo@lanet.lv, tālr. 67033842