Izdruka no LU portāla: http://www.lu.lv/fakultates/jf/sadarbiba/
Sadarbība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.02.2012

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte starptautiskās apmaiņas programmas Erasmus/Life Long Learning ietvaros sadarbojas ar Vāciju, Austriju, Dāniju, Nīderlandi, Franciju, Poliju, Lietuvu, Šveici, Spāniju, Itāliju, Portugāli, Čehiju, Slovākiju, Turciju, Bulgāriju, Rumāniju un Ungāriju.

Fakultātei ir noslēgti sadarbības līgumi ar šādām universitātēm:

Erasmus programmas ietvaros notiek arī ļoti sekmīga mācībspēku mobilitāte, kas dod iespējas mūsu fakultātes docētājiem doties pieredzes apmaiņā un studiju kursu docēšanā uz citu valstu augstskolām, kā arī piesaistīt ārvalstu viesprofesorus dažādu studiju kursu docēšanai mūsu fakultātē.

 Juridiskā fakultātei ir ilgstoša sadarbība ar ārvalstu vieslektoriem arī DAAD (Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta) programmas ietvaros. Šobrīd vairākus kursus angļu un vācu valodā lasa  asociētais profesors Kristofs Šēve (Christoph Schewe) ar specializāciju Eiropas Savienības tiesībās.

Attīstīta sadarbība ar ārvalstu partneraugtskolām un vieslektoriem arī citu programmu ietvaros. Piemēram, Fulbright programmas ietvaros ikgadu fakultātē ierodas kāds viesprofesors no  Amerikas Savienoto Valstīm. Fakultāti regulāri apmeklē arī ārvalstu studenti, mācībspēki un praktiķi, kuri interesējas par tiesību zinātni, tiesību piemērošanu un juridisko izglītību Latvijā.

Izveidota sekmīga sadarbība ar daudzām valsts un privātajām institūcijām, kura dod iespēju fakultātē studējošajiem topošajiem juristiem apgūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt praksē. Juridiskā fakultāte nodrošina prakses iespējas visu līmeņu tiesās, Satversmes tiesā, prokuratūrā, policijā, Saeimā, valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās. Tāpat studējošiem ir iespējams iziet studiju prakses zvērinātu advokātu birojos, pie zvērinātiem notāriem, tiesu izpildītājiem un sabiedriskajās organizācijās.