Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Informācija par studijām ārzemēs ERASMUS programmas ietvaros
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.05.2013

Programma ERASMUS ir ES izglītības programmas Lifelong Learning Programme (LLLP) apakšprogramma, kura paredz dažāda veida aktivitātes augstākās izglītības jomā. Lielāka ERASMUS programmas aktivitāte ir studentu mobilitāte Eiropas studijām partneruniversitātēs.

LU Studenti, kuri piedalās ERASMUS programmā, tiek uzskatīti par ERASMUS studentiem, jā tiek īstenoti sekojošie nosacījumi:

 • students ir pabeidzis vismaz pirmo studiju gadu LU;
 • students ir reģistrējies studijām LU; tie studenti, kuri atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, nevar piedalīties programmā;
 • studentam ir pietiekami labas tās valodas zināšanas, kurā notiks studijas partneruniversitātē;
 • ERASMUS studentu mobilitāte ir balstīta uz divpusējiem līgumiem, ko noslēdz fakultāte (nodaļa) noteiktajai studiju nozarei un līmenim;
 • laika ilgums ERASMUS studijām ārzemēs ir no 3 mēnešiem (minimums) līdz vienam studiju gadam;
 • studiju periods partneruniversitātē ir neatņemama LU studiju programmas daļa;
 • partneruniversitātē sekmīgi apgūtie un ar LU studiju programmas direktoru saskaņoti studiju kursi tiek akadēmiski atzīti;
 • ERASMUS programmas ietvaros netiek maksāta studiju maksas partneruniversitātē; LU studiju maksa ir jāmaksā;
 • ERASMUS studentiem tiek saglabātas valsts stipendijas un aizdevumu maksājumi;
 • ERASMUS studenta statuss nav atkarīgs no tā, vai studentam ir piešķirta stipendija vai arī viņš brauc uz studijām partneruniversitātē par saviem līdzekļiem;
 • students drīkst piedalīties ERASMUS mobilitātē tikai vienu reizi studiju programmas apguves laikā.

Pašlaik LU FMF nodaļām ir noslēgti sadarbības līgumi ar ERASMUS universitātēm Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Francijā, Austrijā, Spānijā, Polijā, Čehijā, Turcijā un Portugālē. Līgumi ir noslēgti dažādiem studiju programmu līmeņiem: bakalaura (B), maģistra (M) un doktora (D) studijām.

ERASMUS programmas ietvaros mēs piedāvājam stipendiju viena semestra studijām kādā no Jūsu nodaļas piedāvātajām LU FMF partneruniversitātēm.  

Universitāte WWW Valsts Līmenis Priekšmets Valoda
 
Fizikas nodaļa
Univ.Kaiserslautern www.uni-kaiserslautern.de Vācija B Fizika Vācu/angļu
Univ. of Aveiro www.ua.pt Portugāle B Fizika Portugāļu/angļu
Umea Univers www.um.es Zviedrija B, M Fizika Angļu/zviedru
Univ.Rostock www.uni-rostock.de Vācija M, D Fizika Vācu/angļu
Univers.Hannover www.uni-hannover.de Vācija B, M, D Fizika Vācu/angļu
Univers.Hannover www.uni-hannover.de Vācija B Inženierzinātnes Vācu/angļu
Univ.Paris VI www.univ-paris.fr Francija B, M Fizika Franču
Universität Wien www.univie.ac.at Austrija M Fizika Vācu/angļu
Univ. of Lodz www.uni.lodz.pl Polija B Fizika Poļu/angļu
Linköping Univ. www.tfk.liu.se Zviedrija M Medicīniskā fizika Angļu/zviedru
Lulea Univ. Techn. www.ltu.se Zviedrija B, M Programminženierija Angļu, zviedru
Univ. of Patras www.upatras.gr Grieķija B,D Fizika Angļu/grieķu
Kielce Univ. Techn. www.tu.kielce.pl Polija B,M Fizika Poļu/ angļu
Inst. Polit. Grenoble www.grenoble-inp.fr Francija B,M Fizika Franču
Univ. of Tartu www.ut.ee Igaunija B,M,D Fizika Angļu/igauņu
Univ. of Oulu www.oulu.fi Somija M,D Fizika Angļu/somu
Univ. Bremen www.uni-bremen.de Vācija B,M,D Fizika Vācu/angļu
Vilnius University www.vu.lt Lietuva B,M,D Fizika Lietuviešu, angļu
 
Matemātikas nodaļa
Univ. Bremen www.uni-bremen.de Vācija B, M Matemātika Vācu/angļu
Univ.Kaiserslautern www.uni-kaiserslautern.de Vācija B, M,D Matemātika Vācu/angļu
Univ. Ostrava www.osu.cz Čehija B,M,D Matemātika Čehu/angļu
Univ. Ljubljna www.uni-lj.si Polija B,M,D Matemātika Poļu/angļu
Kocaeli Univ. www.kocaeli.edu.tr Turcija M,D Matemātika Angļu
Univ. of Tartu www.ut.ee Igaunija B,M,D Matemātika Angļu/igauņu
 
Optometrijas nodaļa
Univ. DE Murcia http://www.um.es Spānija B Optometrija Spāņu/angļu
Univ.Compl.Madrid www.ucm.es Spānija B, M, D Optometrija Spāņu/angļu
Univ. of Joensuu www.joensuu.fi Somija B,M Optometrija Angļu
Siauliai Univ. www.su.lt Lietuva B Optometrija Lietuviešu/angļu
Cardiff University www.cardiff.ac.uk Apvienotā Karaliste M Optometrija Angļu


1. Lai pieteiktos braukt studēt ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros:

 1. Atbilstoši savas nodaļas noslēgtajiem sadarbības līgumiem un savas studiju programmas līmenim, jāizvēlas valsts un universitāte, kā arī jāiepazīstas ar studiju kursu piedāvājumu universitātes mājas lapā, kurus vēlas apgūt.
 2. Jāaizpilda LU ERASMUS studenta pieteikuma forma (Pielikums Nr. 1. ).
 3. Jāpievieno motivācijas vēstuli, kurā norāda, kāpēc vēlas studēt ārzemēs un kāpēc tika izvēlēta attiecīga universitāte un studiju kursi.
 4. Šie dokumenti jānodod savas nodaļas koordinatoram

  1. par rudens semestri līdz - 22. martam;
  2. par pavasara semestri līdz - 15. septembrim.

Nodaļas valde pieņem lēmumu par nominēšanu studijām ERASMUS programmas ietvaros un stipendiju piešķiršanu, ievērojot studentu sekmes un valodu zināšanas un nodaļas koordinators to paziņo pretendentiem

2. Ja nodaļa piekrīt studentu dalībai ERASMUS programmā, studentam ir nepieciešams:

 1. Iegūt informāciju partneruniversitātes mājas lapā par pieteikšanās kārtību, termiņiem un nepieciešamajiem dokumentiem.
 2. Sagatavot pilnu pieteikuma dokumentu paketi:

  1. Aizpildītu LU ERASMUS studenta pieteikuma formu ar fakultātes koordinatora parakstu.
  2. Sagatavot visus pieteikuma dokumentus, ko pieprasa partneruniversitāte; tai skaitā LEARNING AGREEMENT
  3. Ja pieteikšanās studijām sākumposmā notiek „on-line” režīmā, students veic pieteikšanos patstāvīgi.

 3. Ievērojot partneruniversitātes pieteikšanās termiņus, sazinoties pa E-pastu vai tālruni ar LU Ārlietu departamentu un vienojoties par tikšanās datumu un laiku, lai nodotu pilnu pieteikuma dokumentu paketi kopā ar LU ERASMUS studenta pieteikuma formu Ārlietu departamenta (ĀD) direktores vietniecei Natālijai Ivanovai.

Ja pieteikšanās studijām notiek „on-line” režīmā, students LU ĀD iesniedz tikai aizpildītu LU ERASMUS studenta pieteikuma formu.

Ārlietu departamenta kontakti: tālr.: 67034335; Natalija.Ivanova@lu.lv

LU Ārlietu departaments ar pavadvēstuli nosūta ERASMUS studenta pieteikuma dokumentus uz attiecīgo partneruniversitāti. Pēc oficiālā apstiprinājuma saņemšanas par to, ka students tiek uzņemts studijām partneruniversitātē, LU Ārlietu departaments palīdz studentam kārtot visas nepieciešamas formalitātes pirms izbraukšanas uz studijām.

3. Pēc atgriežanās no ERASMUS studiju perioda partneruniversitātē students:

 1. Vienojas ar studiju programmas direktoru par ārzemēs apgūto kursu atzīšanu. Nobeidzot studijas, ārzemēs apgūtie un atzītie kursi tiks ierakstīti diploma pielikumā.
 2. Ja studijās ārzemēs netiks iegūts nepieciešamais kredītpunktu skaits programmas apguvei, jāaizpilda Studenta iesnieguma dekānam formu par pārbaudījumu vēlāku kārtošanu (Pielikums Nr. 2. ) un jāvienojas ar dekānu.

FMF nodaļu koordinatori:
Fizikas
nodaļa: docents Sandris Lācis
Matemātikas
nodaļa: prof. Aleksandrs Šostaks
Optometrijas
nodaļa: prof. Ivars Lācis