Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Contacts
Last Update
27.01.2015

University of Latvia
19 Raina Blvd., Riga
LV 1586, Latvia

International Relation Department
19 Raina Blvd., Riga
LV 1586, Latvia
Phone: 371 67034334
Fax: 371 67243091
E-mail: ad@lu.lv

Bank Account
Receiver: Latvijas Universitāte, reģ.Nr.90000076669
Account: LV33TREL9150101000000
Receiving institution: Valsts kase
BIC: TRELLV22


Student Services

Career Centre