Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aktualitātes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.06.2017

Maijs

2. maijā LU AO biroja darbinieki tikās ar K.Plato – speciāliste darba tiesisko attiecību jomā, lai konsultētos par situāciju, kāda veidosies LU pēc RPIVA pievienošanas, kad vienu gadu LU būs spēkā divi darba koplīgumi. 

9. maijā LU AO priekšsēdētāja R.Mozere piedalījās RPIVA likvidācijas komisijas sēdē, kur tika risināti RPIVA darbiniekus skarošie jautājumi. Līgumiskās attiecības ar darbiniekiem jānokārto līdz š.g. 1.jūlijam.

10. maijā LU AO priekšsēdētāja R.Mozere tikās ar LU rektoru prof. I.Muižnieku un aktualizēja jautājumus, kas saistās ar RPIVA pievienošanu LU, kuras rezultātā darbosies divi darba koplīgumi ar atšķirīgiem noteikumiem. R.Mozere aicināja rektoru sniegt rakstisku situācijas skaidrojumu, atbildot uz LU AO vēstuli. 

23. maijā LU AO biroja darbinieki tikās ar KRC Jaunķemeri pārstāvi, lai pārrunātu iespēju par konkrētu īpašas labvēlības piedāvājumu LU AO biedriem. 

30. maijā notika LU AO Valdes sēdē tika apspriesta situācija, kad pēc RPIVA pievienošanas LU, viena gada laikā darbosies divi darba koplīgumi ar atšķirīgiem noteikumiem. Š.g. 17. maijā LU AO priekšsēdētāja R.Mozere nosūtīja LU rektoram vēstuli ar detalizētu situācijas izklāstu. Rektora atbilde tika saņemta š.g. 22. maijā, kurā rektors apliecina vienlīdzīgas attieksmes nodrošinājumu, kā to paredz darba tiesiskās attiecības regulējošie normatīvie akti.

Š.g. 10.aprīlī LU pieņēma darbā I.Dauguli – LU darba aizsardzības sistēmas vadītāja. I.Daugule ļoti aktīvi ir sākusi sakārtot LU iekšējo dokumentāciju minētajā jomā, kuras sagatavošanā notiek aktīvas konsultācijas ar LU AO, un darbinieki ar to tiks iepazīstināti š.g. septembra mēnesī.

LU Valdes locekļi diskutēja par situāciju, kad LU darbinieki neizmanto ikgadējo atvaļinājumu, un jautājumu par atvaļinājuma naudas un kompensācijas aprēķinu darbiniekiem, kuri vienlaicīgi pilda akadēmiskā un administratīvā darba pienākumus, kas dod tiesības uz atšķirīga ilguma ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Valdes locekļi nolēma aicināt LU vadību šo jautājumu sakārtot.