Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aktualitātes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.03.2017

Februāris

3.februāra LU darbinieku sapulcē sveicām tos LU arodbiedrības biedrus, kuriem tika pasniegtas balvas un izteikta atzinība.

3. februārī LU arodbiedrības pārstāvji tikās ar LIZDA LZDA vadību un pārrunāja ar LU Darba koplīguma saistītos jautājumus. 

7. februāra LU AO Valdes sēdē tika izskatīts jautājums par darba attiecību uzteikumu diviem arodbiedrības biedriem. Uzklausot gan LU administrācijas pārstāvju, gan darbiniekus, kurus skar uzteikums, Valde izvērtēja situācijas un vienā gadījumā deva piekrišanu uzteikumam, bet otrā atteica.

10. februārī, tiekoties ar LU administrācijas vadītāja p.i. A.Grantiņu, tika pārrunāti labas vadības prakses jautājumi.

Sarunā LU BVEF dekāns G.Bērziņš ar LU AO priekšsēdētāju R.Mozeri sniedza savu redzējumu par situāciju fakultātē saistībā ar tās reorganizāciju un darbinieku skaita samazināšanu.

R.Mozere sniedza interviju TV3 žurnālistam, kurš interesējās par noskaņojumu LU darbinieku vidū sakarā ar saņemto/nesaņemto algas paaugstinājumu, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 445 no 2016.gada 1.jūlija.

17. februārī LU ITD direktors konsultējās par kārtību, kāda jāievēro darbinieku-arodbiedrības biedru skaita samazināšanas gadījumā.

21.februārī LU AO Revīzijas komisija veica organizācijas finansiālās un saimnieciskās darbības pārbaudi par 2016.gadu.  

22.februārī LU AO pārstāvji tikās ar arodbiedrības sadarbības partneriem no RTU, RSU un LLU. Kopīgās sarunās tika noskaidroti jautājumi, ar kuriem jādodas vizītē uz IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamentu un  LR Saeimas Izglītības komisiju. Starp pārrunājamiem jautājumiem minams IZM stratēģiskais plāns par budžeta vietu skaitu valsts dibinātajās augstskolās, par izredzēm zinātnes bāzes finansējuma paaugstināšanai un sociālajām garantijām akadēmiskajam personālam.

27. februāra LU Senāta sēdē piedalījās LU AO priekšsēdētāja R.Mozere. Izskatot jautājumu par LU akadēmiskā darba samaksas nolikuma spēkā stāšanās atlikšanu līdz š.g. 30.septembrim, R.Mozere uzdeva jautājumu rektoram par zemākajām amata alga likmēm, kas tiks piemērotas pēc 30.septembra, un kārtību, kādā tiks kompensēts nesaņemtais algas pielikums. Rektors apliecināja, ka profesora stundas likme būs 15 eiro.

28.februāra LU AO Padomes sēdē diskusijā ar Karinu Plato par darba un atpūtas laika sabalansēšanu tika skaidroti arī struktūrvienību priekšsēdētāju uzdotie jautājumi. Padome apstiprināja LU AO 2016.gada finanšu pārskatu un Revīzijas komisijas ziņojumu. R.Mozere informēja par februāra arodbiedrības un LU aktualitātēm.