Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aktualitātes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.04.2017

Marts

1. martā tikšanās laikā ar LU administrācijas vadītāja p.i. A.Grantiņu tika pārrunāts jautājums par atvaļinājumu grafiku veidošanas kārtību, uzsverot nepieciešamību ievērot darbinieku likumiskās tiesības. 

8. martā R.Mozere piedalījās LU Senāta Finanšu un budžeta komisijas sēdē, kurā noklausījās rektora informāciju par 2017.gada LU budžetu. Tā veidošanas principi paliek iepriekšējie un budžets tiks iesniegts Senātam apstiprināšanai aprīļa sēdē.

16. martā R.Mozere tikās ar LU Bibliotēkas darbinieku pārstāvjiem un LU administrācijas vadītāja p.i. A. Grantiņu. Sarunā tika uzklausītas darbinieku pretenzijas pret nepieņemamu komunikāciju un nepietiekamu darba rezultātu novērtējumu no Bibliotēkas direktores puses. Tika saņemti vairāki iesniegumi, kas pamato šīs pretenzijas. Tika pieņemts lēmums, ka A.Grantiņš risinās radušos problēmu ar LU vadību. 

23. martā notika IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vadītāju tikšanās ar  LU, RTU, RSU un LLU arodbiedrības vadītājiem. Tikšanās notika pēc arodbiedrības iniciatīvas. Interesējošie jautājumi:
1. par IZM plāniem augstākās izglītības attīstībai, 
2. izredzēm zinātnes bāzes finansējuma palielinājumam, 
3. par Pasaules Bankas pētījuma starprezultātiem,  
4. par stratēģisko plānu attiecībā uz studiju budžeta finansēto studiju vietu skaitu, 
5. par paredzētajiem grozījumiem Augstskolu likumā.

IZM pārstāvji sarunai bija rūpīgi gatavojušies, arodbiedrības puse izteica savu viedokli un tika uzklausīta.

Augstskolu likuma grozījumi skar akreditāciju, viespasniedzējus, studiju programmu licenzēšanu, akadēmiskās informācijas centra izveidošanu; budžeta studiju vietu skaita saglabāšanu 2018.gadā, kas prasīs papildus 3,7 milj. eiro; 2017.gada aktualitāte – SAM (specifiskais atbalsta mērķis), kas paredz augstskolu, koledžu un zinātnisko institūciju infrastruktūras modernizēšanu; studijās – STEM studiju programmu skaita palielinājums ar finansējumu; profesionālā pilnveidē – pasniedzēju iespēju svešvalodu apguvē; 2018.gadā programmu akreditāciju varēs veikt jebkurā Eiropas aģentūrā; 2017.gadā ministrija cer definēt jaunus prioritāros virzienus zinātnē; pašlaik tiek strādāts pie jaunas bāzes finansējuma aprēķina formulas; tiks veidotas jaunas pētniecības programmas.

24.martā LU AO darbinieki tikās ar LU Zinātnes departamenta darbiniekiem un LU Infrastruktūras departamenta direktors H. Strodu, lai risinātu darba apstākļu un sadzīviska rakstura problēmas.

28. martā notika LU AO Padomes sēde, kurā LU administrācijas vadītāja p.i. A.Grantiņš un LU Personālvadības departamenta direktore un personāla datu speciāliste I.Borodkina prezentēja 2016.gada nogalē notikušā LU darbinieku apmierinātības aptaujas rezultātus un nolēma š.g. novembra LU AO Padomes sēdē izskatīt jautājumu par sekundāro atgriezenisko saiti aptaujas rezultātu sakarā.