Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aktualitātes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.10.2017

Septembris

6. septembrī LU Arodbiedrības organizācijas priekšsēdētāja Rasma Mozere piedalījās Pasaules Bankas intervijā, kas norisinājās Pasaules Bankas ekspertu pētījuma ietvarā. Sarunas laikā tika skarts akadēmiskā personāla piesaistes, nodarbinātības un atjaunošanas jautājumi, ievēlēšanas procedūra un akadēmiskās izaugsmes iespējas LU. Nākamais PB ekspertu starpziņojums gaidāms novembrī.

7. septembrī R.Mozere un B.Eglīte bija uzaicinātas piedalīties LU Latvijas vēstures institūta kopsapulcē, kur klātesošos informēja par LU AO darbību un atbildēja uz jautājumiem par LU vadības un AO sadarbību.

Pēc R.Mozeres iniciatīvas notika saruna ar LU prorektori I.Druvieti par situāciju HZF sakarā ar akadēmiskā personāla slodžu plānošanu un darba samaksu.

8. septembrī notika tikšanās ar LU administrācijas direktoru A.Grantiņu. Tika skarti jautājumi par LU mājas lapas atjaunošanu, par RPIVA reklāmu filiālēs, par LU vispārējā personāla darba samaksas nolikuma virzību un darba organizācijas principiem LU gadadienā 28.septembrī.

R.Mozere piedalījās RPIVA likvidācijas komisijas sēdē, kurā tika sniegta informācija par bijušo RPIVA studentu statusu, turpinot studijas LU, par inventarizācijas rezultātiem.

14. septembrī LU Juridiskā departamenta direktors J.Uiska, JD speciāliste S.Balode, LU Studiju departamenta direktore J.Stare un LU AO priekšsēdētāja R.Mozere pārrunāja juridiskos aspektus sakarā ar HZF dekānes norādījumu par slodžu aprēķināšanas principiem un to atbilstību LU Akadēmiskā darba samaksas nolikumu. R.Mozere aicināja JD sniegt rakstisku skaidrojumu.

18. septembrī LU prorektore I.Druviete aicināja LU HZF dekāni I.Rūmnieci un izpilddirektori I.Reinbergu, kā arī LU JD un SD vadību, un LU AO priekšsēdētāju R.Mozeri uz sarunu par situāciju ar HZF finansēm un saņemto Baltistikas un latvistikas nodaļas sūdzību.

19. septembrī notika saruna par LU Muzeja darbību pēc direktora maiņas.

20. septembrī notika tikšanās ar EURORISK LATVIA brokeri V.Krēgeri, lai pārrunātu nākamā LU arodbiedrības biedru nelaimes gadījumu apdrošināšanas iespējas.

22. septembrī, tiekoties ar A. Grantiņu, R.Mozere ziņoja par LU JD atteikumu sniegt atzinumu par HZF slodžu normatīviem un informēja par situāciju LU Muzejā.

26. septembrī LU rektors I.Muižnieks un prorektore I Druviete uz sarunu aicināja HZF vadību un Baltistikas un latvistikas nodaļās akadēmisko personālu. Sarunā piedalījās arī LU AO priekšsēdētāja R.Mozere, JD direktors J.Uiska, LU kanclere I.Kūka, SD direktora vietniece A.Līgotne. Galvenais sarunas jautājums – slodžu normatīvu piemērošana HZF, kopējā fakultātes finansiālā situācija un iespējamie risinājumi tās stabilizēšanai.

LU AO Padomes sēdē ziņoja LU darba aizsardzības sistēmas speciāliste I.Daugule par šīs sistēmas izveidi un pakāpenisku tās ieviešanu LU. Īpaša uzmanība tika veltīta darbinieku obligātajām veselības pārbaudēm un optisko līdzekļu kompensācijas kārtībai.

Tika pieņemts lēmums periodam no 01.11.2017. līdz 30.10.2018. LU arodbiedrības biedru nelaimes gadījumu apdrošināšanu veikt Seesam Insurance AS Latvijas filiālē. Apdrošināšanas segums 5000.00 eiro.

Padome lēma LU AO biedru bērnu un mazbērnu Ziemassvētku pasākumu organizēt š.g. 22.decembrī, plkst. 11.00 LU Lielajā aulā.

Tika piešķirti pabalsti no LU AO centralizētajiem līdzekļiem.